SlovenskýEnglish

Natur-Pack

natur-pack
natur-pack

ODVOZ ODPADU

 • Plasty
  23. JÚL 2024
  Utorok
 • Komunál
  26. JÚL 2024
  Piatok
 • Sklo
  03. SEP 2024
  Utorok
 • Veľkoobjemový zber
  19. SEP 2024
  Štvrtok
MATIAŠOVCE Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

Názov
Popis
Dátum
Prílohy -
Generované portálom Uradne.sk

OBEC Matiašovce

Obec Matiašovce založil v roku 1308 magister Kokoš Berzevici. Prvý raz sa obec spomína v roku 1326 ako súčasť dunajeckého panstva. V 16. storočí boli šoltýsmi Matiašoviec Passuthovci, ktorí pochádzali z Litvy. Keď zomrel posledný šoltýs z toho rodu – Stanislav, funkcia šoltýsov prešla na rodinu Lapšanských, pochádzajúcu z Nižných Lápš, ktorá bola v príbuzenskom vzťahu s Passuthovcami. Predpokladá sa, že dedina dostala názov podľa svojho prvého šoltýsa – Matiáša.

Obyvatelia Matiašoviec i osady Potok boli v minulosti poľnohospodári, pastieri, lesní robotníci, tesári a stavitelia. V rodinách okrem plodín obživy sa pestoval ľan, vyrábalo sa z neho vlákno, ktoré spracovávali na krosnách; tkalo sa plátno a súkno, vyrábalo drevené náradie a šindle, spracovávalo sa obilie v dvoch mlynoch na múku a šrot, drevná hmota zasa na píle, a pre tento účel slúžili v obci i osade hate vody (joz), z ktorých voda bola vedená korytom do stavenísk na veľké hnacie kolesá.