Zmena sv.omše - 17.11.2022

 16.11.2022

Oznamujeme občanom, že svätá omša sa dňa 17.11.2022 (štvrtok) presúva zo 17:30 hod. na 8:00 hod. ráno. 

Zoznam článkov