SlovenskýEnglish

Žiadosť pre návštevníkov cintorínov v obci Matiašovce

 27.10.2023

Obec Matiašovce opätovne v poslednom období vyberala a aj bude postupne vyberať poplatky za hrobové miesta, ktoré sa však napriek zdražovaniu navôkol rozhodla nezvyšovať, aby vyšla občanom aspoň v tejto citlivej téme v ústrety a nezvyšovala ich finančné zaťaženie.

Preto Vás žiadame, nezvyšujte ani Vy obci náklady svojim nadmerným odpadom, ktorý sa tvorí z plastových vencov a kahancov, ktoré sa práve v tomto období väčšej návštevnosti cintorínov hromadia v enormných množstvách a obec musí následne zabezpečiť ich vývoz. Namiesto plastových vencov môžete použiť živé chryzantémy alebo vence zo živej čačiny.

Pri spomienke na našich blízkych zosnulých im venujme úprimnú modlitbu a nedovoľme, aby sa z „Dušičiek“ namiesto sviatku spomienok stal sviatok odpadu. Záleží to na nás.


Zoznam aktualít: