Zber veľkoobjemového odpadu - 08.09.2022

 05.09.2022

Oznamujeme občanom, že plánovaný zber veľkoobjemového odpadu sa uskutoční 08.09.2022 (štvrtok) so začiatkom o 8,00 hod. Žiadame občanov, aby pred svoje rodinné domy uložili odpady, ktoré im zamestnanci zbernej spoločnosti v zmysle legislatívy zlikvidujú. 

Medzi tieto odpady patria nadrozmerné odpady, ktoré sa nezmestia do KUKA nádoby alebo do odpadového vreca alebo drobný stavebný odpad. Nie je možné nakladať nebezpečné odpady, pneumatiky a konáre zo stromov.

Za spoluprácu ďakujeme všetkým občanom.


Zoznam článkov