Výzva pre majiteľov psov

 28.02.2023

Na základe výzvy na vykonanie opatrení od Obvodného oddelenia PZ v Spišskej Starej Vsi žiadame všetkých majiteľov psov, aby vykonali všetky potrebné opatrenia na zamedzenie samovoľného pohybu psov bez prítomnosti majiteľa v obci, nakoľko došlo v poslednom období k uhryznutiu psom a taktiež boli prípady voľného pohybu psov bez majiteľov.
Upozorňujeme na dodržiavanie povinnosti držiteľov psov v zmysle zákona 282/2022 Z.z., ktorým sa upravujú podmienky držania psov. Z uvedeného zákona vyplýva, že držiteľ psa, ktorý nezabráni voľnému pohybu psa sa dopúšťa priestupku a v zmysle tohto zákona je možné uložiť mu pokutu až do výšky 165 €. V prípade uhryznutia psom môže dôjsť až k trestnoprávnemu postihu.
Obvodné oddelenie PZ Spišská Stará Ves sa v nadchádzajúcom období vo zvýšenej miere zameria na dodržiavanie vyššie spomínaných povinností a pri následnom zistení ich porušenia, bude v daných veciach realizovať priestupky.

Zoznam článkov