SlovenskýEnglish

Vývoz nebezpečného odpadu - 17.04.2024

 10.04.2024

Zber nebezpečného odpadu:

Uskutoční sa dňa: 17.04.2024 (streda)

Zber tohto odpadu bude prebiehať nasledovným spôsobom:

- najneskôr do 7,00 hod. dňa 17.04.2024 (streda) je potrebné umiestniť nebezpečný odpad v uzatvorených obaloch na jednom stanovišti v obci:

- pri hasičskej zbrojnici na ul. Pod lesom.

Z tohto miesta ich zamestnanci zbernej spoločnosti v zmysle legislatívy zlikvidujú.

- medzi nebezpečný odpad patria IBA žiarivky, opotrebovaný motorový olej, akumulátory a batérie, znečistené odpady od oleja, farieb, riedidla a pod. (nie tekuté).

- nepatrí tu elektroodpad, odpadové tonery a iné samostatne zbierané nebezpečné odpady !!!

Zároveň Vás chceme poprosiť, ak budete mať olej v nádobách (napr. v sude, bandaske..), olej vyliať do nádoby na to určenej.

Za pochopenie ďakujeme.


Zoznam aktualít: