SlovenskýEnglish

Výstavba kanalizácie v obci Matiašovce - I.etapa

 04.06.2024

Historický moment pre našu obec!!!

Bola nám schválená dotácia na I.etapu výstavby kanalizácie, ktorá sa bude týkať celej Južnej ulice a čiastočne aj Mlynskej. Výška schváleného NFP je takmer 440.000 €, za ktoré sa má vybudovať takmer 700 m stokovej siete a viac ako 160 m tlakovej kanalizácie. V projekte sú zahrnuté aj revízne šachty a čerpacie stanice. Neoddeliteľnou súčasťou projektu je aj vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry vo forme výsadby drevín za účelom zníženia hluku, prachu, zadržiavania vody v krajine a zároveň budú plniť aj funkciu vetrolamov.


Zoznam aktualít: