Vyplácanie dopravného žiakom - ZŠ SSV

 06.07.2022

Spojená škola Spišská Stará Ves - organizačná zložka ZŠ oznamuje rodičom, že vyplácanie dopravného žiakom sa uskutoční dňa 8.7.2022 t.j. v piatok  v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Zoznam článkov