Vykurovacia sezóna a vznik požiarov

 14.10.2021

Vážení občania,

počas vykurovacieho  obdobia  evidujú hasiči  každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných  i bytových  domoch.  Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch  je porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov  a komínov  ako napr. vyhorenie sadzí v komíne,  narušená celistvosť komína prípadne dymovodu a pod.  Nemalý podiel na požiaroch má aj neporiadok v kotolni a v sklade paliva.

Najčastejším miestom, kde dochádza  k požiarom rodinných  domov sú práve komínové telesá. Nasleduje  za nimi  požiar kotolne a skladu  paliva. V priebehu niekoľkých  minút môže byť zničený celý dom. Opatrnosti v týchto prípadoch nie je nikdy dosť.

Každý majiteľ, alebo užívateľ  rodinného domu  si musí  v prvom rade uvedomiť, že  za celkový technický stav komínov a ich údržbu  zodpovedá on sám.  Jeho povinnosťou    je zabezpečovať  ich pravidelné čistenie a kontrolu.

Čistenie komínov, kontrolu  celkového  technického stavu,  ako aj ich odborné preskúšanie  odporúčajú hasiči  ponechať  iba na odborníkov- kominárov. Pamätajte, že čas venovaný údržbe komínov  a dymovodov, ako  aj  dodržiavanie  pravidiel bezpečnej  manipulácie  so spotrebičmi sa Vám mnohonásobne vyplatí.

Dôsledné dodržiavanie uvedených opatrení Vám  ochránia zdravie a majetok pred požiarmi. 

A ak už hrozí nebezpečenstvo tak:

  1.  sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj. 
  1. najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok.
  1. ak je to možné, urýchlene odstráňte všetok horľavý materiál z blízkosti komínového telesa  resp. vykurovacieho spotrebiča  a vypnite prívod energií.
  1. čo najskôr volajte hasičov na linku č.150 alebo na linku tiesňového volania č.112. 

                                                                                               OR HaZZ v Kežmarku

V nižšie uvedenom dokumente sa dočítate o odporúčaniach hasičov ako prevencie pre mimoriadnymi udalosťami.Zoznam článkov