Výkup papiera - 25.06.2022 - od 10.50 hod. do 11.20. hod

 15.06.2022

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 25.06.2022 (sobota) uskutoční v našej obci výkup papiera.

Výkup sa uskutoční:

10.50 - 11.20 h pred Obecným úradom

Predmetom zberu sú:

noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky, ale aj kartón.

Vykupuje sa aj prepálený kuchynský olej.

Za vyzbieraný papier dostanete finačnú hotovosť alebo hygienické potreby.

  


Zoznam článkov