Vitajte v obci Matiašovce - turistický informačný systém

 28.07.2022

V zmysle projektu "Vitajte v obci Matiašovce - turistický informačný systém" pribudli v našej obci 2 vstupné tabule a 3 prístrešky s mapou (presklené autobusové zastávky).

Našou snahou bolo zatraktívniť a skrášliť vstupy niečím originálnym, výrazným a zároveň charakteristickým pre našu obec.

Prístrešky slúžia ako odpočinkové miesto pre turistov a mapa poskytuje informácie o názvoch ulíc, miestnych častiach a historických pamiatkach, čím sa uľahčí orientácia v obci.

Autobusové zastávky sú v jednotnom modernom štýle s presklenými časťami, aby mali čakajúci ľudia dobrý výhľad a mohli sa skryť pred dažďom, či vetrom. Všetci veríme, že nové zastávky budú slúžiť k spokojnosti občanom a vandalizmus ich bude míľovými krokmi obchádzať.

Na práce získala samospráva obce zdroje z Programu rozvoja vidieka. Obci sa podarilo získať nenávratný finančný príspevok v hodnote 25.000 €.


Zoznam článkov