SlovenskýEnglish

Uzavretie hraničného prechodu Niedzica - Lysá nad Dunajcom

 06.10.2023

Informácia k režime na hraničnom  prechode Niedzica – Lysá nad Dunajcom :

Na základe informácie Hraničného splnomocnenca PR, Karpatského oddielu uvádzame, že v zmysle s Uznesením Európskeho parlamentu podľa čl. 28 ods. 1 a zároveň čl. 27 zo dňa 9. marca 2016 o pohybe osôb cez hranice a Schengenského dohovoru (DZ Urz. UE L 77 zo dňa 23.03.2016) sa Poľská republika rozhodla obnoviť dočasnú kontrolu na vnútornej hranici zo Slovenskou republikou.

Doba kontrol od 4.10.2023 od 00.00 hod. do 13.10.2023 do 23.59 s možnosťou predĺženia.

Niedzica – Lysá nad Dunajcom  - peší HP  pre obyvateľov EÚ  a členských štátov Európskeho priestoru voľného obchodu (EFTA) a strán Európskeho hospodárskeho  dohovoru  a zároveň pre manželských partnerov a ich detí – nepretržite. Spustený len peší prechod osôb.     

V prípade doručenia nových oficiálnych informácií Vás budeme informovať. 


Zoznam aktualít: