Skúška DHZO Matiašovce dňa 8.10.2021

 25.10.2021

Okresné riaditeľstvo hasičského zboru v Kežmarku vykonalo dňa 8.10.2021 skúšku Dobrovoľného hasičského zboru obce Matiašovce zameranú na spĺňanie kritérií pre zaradenie do kategórie "B" s vyhlásením cvičného poplachu bez použitia sirény a húkačiek na vozidlách. Konštatujeme, že hasičské družstvo v minimálnom počte 1+3 bolo akcie schopné do 10 min. v počte 1+5.

Našim dobrovoľným hasičom ďakujeme, že takto vzorne reprezentujú obec a zároveň ďakujeme, že sa na nich môžeme spoľahnúť v prípade potreby.


Zoznam článkov