Rozlúčka s pánom Kovalčíkom

 09.12.2021

Dňa 07.12.2020 sme sa rozlúčili s pánom Šimonom Kovalčíkom, obyvateľom našej obce.

Lúčime sa s Vami pán Kovalčík v mene Obecného úradu v Matiašovciach a všetkých občanov našej obce.

Odpočívajte v pokoji.


Zoznam článkov