SlovenskýEnglish

Úroveň vytriedenia odpadu za rok 2023

 19.02.2024

Informácia o úrovni vytriedenia odpadu za rok 2023

Obec Matiašovce v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022.

Úroveň vytriedenia odpadu za rok 2023 je 85,31 %.


Zoznam aktualít: