Príspevok pre občanov nad 60 rokov až do výšky 300 eur

 23.12.2021

V záujme ochrany verejného zdravia sa Ministerstvo financií SR rozhodlo poskytnúť občanom nad 60 rokov hotovostný príspevok až do výšky 300 eur v prípade, ak sa nechajú zaočkovať.
Jednorazová finančná pomoc bude vyplatená osobe, ktorá do konca roka 2021 dovŕšila 60 rokov, má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska a zároveň na Slovensku aj absolvovala očkovanie proti Covid-19:
- treťou (posilňovacou) dávkou očkovacej látky do 31. decembra 2021 alebo sa do tohto termínu na takéto očkovanie registrovala a ak toto očkovanie absolvuje do 15. januára 2022. (V tomto prípade získa 300 eur. Finančnú pomoc 300 eur tak získa každý senior, kto sa do konca roka zaočkoval alebo ešte len zaočkuje tromi dávkami.)
Druhou dávkou očkovacej látky od 30. júna 2021 do 31. decembra 2021 alebo sa do 31. decembra 2021 na takéto očkovanie registrovala a ak toto očkovanie absolvuje do 15. januára 2022. V tomto prípade získa 200 eur. (Ak sa senior zaočkoval druhou dávkou do 29. júna 2021, na finančnú pomoc bude mať nárok, iba ak sa do 31. decembra 2021 zaočkuje treťou dávkou alebo sa do tohto termínu zaregistruje a následne absolvuje očkovanie do 15. januára 2022 – v tomto prípade bude senior zaočkovaný všetkými tromi dávkami očkovacej látky a získa finančnú pomoc vo výške 300 eur.)
- prvou dávkou očkovacej látky od 25. novembra 2021 do 31. decembra 2021 alebo sa do 31. decembra 2021 na takéto očkovanie registrovala a ak toto očkovanie absolvuje do 15. januára 2022. V tomto prípade získa 200 eur. (Ak sa senior zaočkoval prvou dávkou do 24. novembra 2021, na finančnú pomoc bude mať nárok, iba ak sa do 31. decembra 2021 zaočkuje druhou dávkou alebo sa do tohto termínu zaregistruje a následne absolvuje očkovanie do 15. januára 2022 – v tomto prípade bude senior zaočkovaný dvomi dávkami očkovacej látky a získa finančnú pomoc vo výške 200 eur.)
- jednodávkovou očkovacou látkou do 31. decembra 2021, ak do 1. marca 2022 absolvovala očkovanie druhou (posilňovacou) dávkou očkovacej látky. V tomto prípade získa 200 eur.
Príspevok bude seniorom vyplácaný vo forme poštovej poukážky, pričom hotovosť si budú môcť následne vyzdvihnúť na každej pobočke Slovenskej pošty. Ministerstvo financií SR zdôrazňuje, že finančný príspevok bude občanovi, ktorý spĺňa podmienky, pridelený automaticky a nemusí sa tak nikde registrovať ani oň žiadať. Zároveň pripomíname, že podmienka dosiahnutia veku 60 rokov je do 31.12.2021. Ak niekto dosiahne vek 60 rokov až koncom tohto roka, nárok na finančnú pomoc bude mať aj keď očkovanie absolvuje pred dosiahnutím tohto veku.
Registrácia na očkovanie na stránke: https://korona.gov.sk/
Prosíme občanov, ktorí majú záujem o očkovanie, aby poskytli danú informáciu na Obecnom úrade, pretože v súčinnosti s Okresným úradom Kežmarok, sa plánuje realizovať ďalšie kolo očkovania, na ktoré je potrebné zabezpečiť dostatočnú účasť.
Ďakujeme, buďte zdraví.


Zoznam článkov