SlovenskýEnglish

Prevádzka kompostárne

 09.04.2024

Oznamujeme občanom, že do času riadneho zberu trávy, lístia a ostatného biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad pomocou traktora s vlečkou a so zamestnancami, bude prevádzka kompostárne a zber odpadu do nej spred každej nehnuteľnosti prebiehať po predchádzajúcej dohode iba v pracovných dňoch od 07.00 do 15.00 hod. nasledovne:

- vyššie spomínané odpady môže každý individuálne priviesť do kompostárne,

- v nevyhnutných prípadoch, alebo v prípade väčšieho množstva, môžu zamestnanci po dohode prísť odpad prevziať.

V prípade nejasností nás kontaktujte. Ďakujeme za spoluprácu.

Kontakty na zamestnancov sú uvedené v obecnom stolovom kalendári.


Zoznam aktualít: