Preskúšanie sirény - 09.12.2022 o 12:00 hod.

 06.12.2022

Oznamujeme Vám, že v súlade s § 5 ods. 1 Vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov bude preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR dňa 09.12.2022 o 12,00 hod. aktiváciou dvojminútového stáleho tónu. 


Zoznam článkov