Petícia za zachovanie financovania Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

 13.03.2023

V nižšie priloženom linku Vám prikladáme petíciu na zachovanie financovania dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ktorú využíva aj náš DHZO Matiašovce.

https://www.peticie.com/peticia_za_zachovanie_financovania_dobrovonej_poiarnej_ochrany_sr

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky vo viacerých oblastiach nahrádza činnosť, ktorú by mal zabezpečovať štát a tak zvyšuje kvalitu prípravy obyvateľstva na mimoriadne situácie.
Táto činnosť sa však nedá robiť bez finančných prostriedkov, preto si myslíme, že je nutnosť aby sa štát podieľal formou dotácie na plnení týchto cieľov najmenej vo výške potrebnej na plnenie úlohy podľa § 3 ods. 1.

     


Zoznam článkov