SlovenskýEnglish

Oznamovacia povinnosť k daňovému priznaniu

 10.01.2024

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva do 31. januára príslušného roka vtedy, ak u daňovníka nastali v priebehu predchádzajúceho roka zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane.

Možné zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú:

☑️ predaj nehnuteľnosti

☑️odstránenie stavby

☑️kúpa nehnuteľnosti

☑️zmena užívania stavby

☑️dedičstvo

☑️zmena charakteru stavby

☑️stavebný pozemok

☑️dražba

☑️kolaudácia stavby

☑️darovanie

Tlačivá na stiahnutie:

https://www.matiasovce.sk/tlaciva

Vypísané a podpísané tlačivá je potrebné doručiť osobne na obecný úrad v Matiašovciach do 31.01.2024.

V prípade potreby nás kontaktujte na t. č. 0911 890 054

Ďakujeme


Zoznam aktualít: