SlovenskýEnglish

Oznam - webová stránka a drobný stavebný odpad

 16.01.2024

Oznam:

1. Oznamujeme vám, že webová stránka obce prešla dňa 26.10.2023 zmenou z dôvodu podpísanej a zverejnenej zmluvy dňa 19.07.2023 medzi obcou a jej prevádzkovateľom firmou webex.digital s.r.o.. To následne spôsobilo, že niektoré podstránky nie sú ešte ani v súčasnosti zobrazované správne alebo úplne aj napriek kontrole pred jej zmenou. Na odstránení týchto nedostatkov sa pracuje so spoločnosťou, ktorá nám webovú stránku spravuje. V prípade, ak ste si všimli nejaké nedostatky, žiadame vás o spoluprácu, aby ste nám tieto nesprávne zverejnené alebo nezverejnené dokumenty/informácie nahlásili na info@matiasovce.sk, aby sme vedeli rýchlejšie problém odstrániť.

2. Pripomíname občanom, že pri budove hasičskej zbrojnice na ulici Pod lesom je možnosť uloženia drobného stavebného odpadu, ktorého uloženie je potrebné vopred nahlásiť na Obecnom úrade, kde bude vyrátaná suma poplatku a pracovník obecného úradu ho prevezme. Týmto zároveň vyzývame na spoluprácu, aby na danom mieste nevznikala nelegálna skládka rôzneho druhu odpadu.


Zoznam aktualít: