Občiansky preukaz s elektronickým čipom - Upozornenie

 22.07.2022

Koncom tohto roka nastane problém pre státisíce občanov, ktorí využívajú svoj elektronický občiansky preukaz (eID) na elektronickú komunikáciu so štátom. Všetci, ktorým bol vydaný do júna 2021, budú môcť cez eID vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis iba do konca roka 2022

Dotknutým občanom odporúčame, aby v dostatočnom predstihu požiadali o vydanie nového občianskeho preukazu, s ktorým dostanú aj príslušné nové certifikáty.


Zoznam článkov