Nebezpečenstvo vzniku požiaru - odvolanie

 13.09.2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku

Huncovská 38, 06001 Kežmarok, tel.: 052/4681971

                                                                                                                               

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

ODVOLÁVA

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Kežmarok

od 12.00 hod. dňa 13.09.2022.

                                                                                                                 plk. Ing. Eduard Kolodzej, v.r.

                                                                                                                               riaditeľ

                                                                                                                    Okresného riaditeľstva

                                                                                                  Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku


Zoznam článkov