SlovenskýEnglish

Oznámenie o začatí jesennej kampane 2023 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

 22.09.2023

Oznam o 48. orálnej vakcinácii voľne žijúcich líšok (OVL) proti besnote.

OVL sa uskutoční od 09.10.2023 do 27.10.2023 (presun je možný podľa počasia).
Štátna veterinána a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len "ŠPVS SR") organizuje 48. orálnu vakcináciu voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO (svetová zdravotnícka organizácia).
Program stanovuje cieľ opätovne dosiahnuť štatút Slovenskej republiky ako krajiny bez výskytu besnoty a tým minimalizovať výdavky štátneho rozpočtu, ktoré sú vynakladané na prevenciu a tlmenie besnoty v rezorte pôdohospodárstva a zdravotníctva.
Jesenná kampaň 2023 OVL leteckým spôsobom bude spolufinancovaná EÚ na základe Rozhodnutia o finančnom príspevku (grante), schvaľujúcom národné programy.
Vzhľadom na skutočnosť, že Česká republika a Rakúsko sú vyhlásené za krajiny bez výskytu besnoty a v Maďarsku je priaznivá situácia vo výskyte besnoty sa letecké pokladanie vakcín z letiska Poprad vykoná na vakcinačnom území na ploche cca 13 980 km² a to na území celého PSK a KSK a na území okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš.
Letecké pokladanie bude vykonané s denzitou pokladania 26 vakcinačných dávok na 1 km² z výšky 150 m nad terénom pri rýchlosti 150 km/hod., v dvoch letových líniách navzájom vzdialených 500 m. Pri leteckom pokladaní sa vynechajú územia s nadmorskou výškou nad 1200 m, vodné plochy, cestné komunikácie, mestá, osady a pásma ochrany prírody, kde nie je možné lietať v požadovanej výške.
Letecká pokládka začne a bude prebiehať na celom vakcinačnom území súčasne. Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Vakcinačná návnada LYSVULPEN po. a. u. v., obsahuje oslabený vakcinačný kmeň besnoty pomnožený v bunkových kultúrach, antibiotiká a stabilizačné médium. Zmes je naplnená do plastikových toboliek (blistrov), ktoré sú obalené návnadovou hmotou s tetracyklínom. Tetracyklín slúži ako indikátor vakcinácie. Vakcinačný vírus je možné odlíšiť od terénneho vírusu pomocou monoklonálnych protilátok. Pri použití návnady líškou sa tobolka s vakcínou perforuje a vakcína príde do kontaktu so sliznicou dutiny ústnej. Cestou lymfatického systému sa vyvolá imunogénny efekt.
Po ukončení OVL sa v termíne, ktorý stanoví ŠVPS SR vykoná kontrola účinnosti orálnej vakcinácie. Užívatelia poľovných revírov - okresy Poprad, Kežmarok a Levoča, podľa pokynov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Poprade vykonajú odstrel líšok určených na kontrolu účinnosti jesennej kampane 2023 orálnej vakcinácie líšok proti besnote. Do odstrelu nebudú zahrnuté jedince s mliečnym chrupom. Do monitoringu budú zaradené aj všetky psíky medvedikovité, ako aj všetky domáce, hospodárske a voľne žijúce teplokrvné zvieratá podozrivé z besnoty.

Zoznam aktualít: