SlovenskýEnglish

Nádoby na biologický zelený odpad - hnedé nádoby

 05.01.2024

Do každej domácnosti sú postupne distribuované hnedé nádoby na biologický zelený odpad. Všetky bližšie informácie o zbere, frekvencii zberov, spôsobe zberu, typoch odpadu, zamestnancoch na to poverených a pod. budú zverejnené v najbližšej dobe. Odteraz však môžete využívať služby štiepkovania konárov zo stromov alebo krovín (kríkov) v prípade orezávania drevín na Vašich pozemkoch, ktoré je potrebné si vopred dohodnúť na Obecnom úrade. Ak by nastala situácia, že začnete kosiť trávu a zber ešte nebude obcou spustený, platí, že po telefonickej dohode môžete doviezť trávu priamo na kompostáreň.

Chceme Vás poprosiť, nedávajte v súčasnosti do nádob žiaden odpad, pretože žiaden vývoz nie je ešte naplánovaný. Keď sa začne so zberom, predmetom vývozu budú IBA opadané listy zo stromov, pokosená tráva a prípadne drevná štiepka. Do týchto nádob nepatria žiadne zbytky kuchynských odpadov ako napr. nespotrebované jedlo, šupky z ovocia či zeleniny a podobne. 

Prosíme o dodržiavanie uvedeného, nakoľko v prípade miešania odpadu, ktorý nesmie byť na kompostárni, môže dochádzať k hnilobným procesom, ktoré môžu mať za následok či už nepríjemný zápach alebo výskyt hlodavcov v okolí kompostárne. Obsah dovezeného biologického zeleného odpadu bude kontrolovaný.

Obec plánuje zamestnať obsluhu, riadne ju zaškoliť a tiež vyriešiť finančnú stránku prevádzkovania tejto stavby v spojení so zberom samotného odpadu.


Zoznam aktualít: