SlovenskýEnglish

Kúpa pozemku a územný plán

 26.03.2024

Bratislava – 25. marca 2024 - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa zaoberal viacerými podaniami od občanov, ktorí sa domáhali zmeny územného plánu obce, ale samospráva ich požiadavke nevyhovela. 

Upozornil, že obec ako orgán územného plánovania nemá povinnosť automaticky vyhovieť. Odporúča, aby sa ľudia pred kúpou pozemku či pred samotnou výstavbou vopred oboznámili s územným plánom.

„Často sa stretávam s podaniami občanov, v ktorých uvádzajú, že si kúpia pozemok s cieľom si na ňom postaviť dom. Až po kúpe pozemku zistia, že územný plán obce nepočíta s výstavbou domu," uviedol Róbert Dobrovodský. Problémom je podľa neho, že sa ľudia pred kúpou pozemku neoboznámia s územným plánom danej obce.

Ako podotkol, ľudia sa tiež spoliehajú na uistenie predávajúceho, že v budúcnosti sa bude dať pozemok využiť na výstavbu. „Toto uistenie sa však nedostane do kúpnej zmluvy, a tak sa neskôr nemôžu dovolávať právnych nárokov voči predávajúcemu," dodal.

Priblížil, že kupujúci sa následne domáha zmeny funkčného využitia pozemku a uplatňuje si pripomienky v procese obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie. „Nastáva sklamanie, keď vlastník pozemku zistí, že mu obec nevyhovie v procese obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie. Sťažuje sa, že mu obec takto zasahuje do výkonu vlastníckeho práva. To tak však nie je," ozrejmil verejných ochranca práv.


Zoznam aktualít: