Klientske centrum Spišská Stará Ves

 14.09.2023

Klientske centrum Spišská Stará Ves
Na základe oznámenia od OR PZ Kežmarok Vám oznamujeme, že pracovníci alokovaného pracoviska oddelenia dokladov budú v budove Mestského úradu Spišská Stará Ves klientov vybavovaťv nasledujúcom období roka 2023 v týchto termínoch :
26.09.2023
10.10.2023
24.10.2023
07.11.2023
21.11.2023
05.12.2023
19.12.2023
Tieto termíny sú ohraničené z dôvodu nutnosti zabezpečenia a kapacitného prijímania a vydávania dokladov.
Ďakujeme za porozumenie

Zoznam článkov