SlovenskýEnglish

PRACOVNÁ PONUKA - Asistent učiteľa, 50% úväzok

 16.08.2022

ZŠ Matiašovce príjme: Asistent učiteľa, 50% úväzok

Pracovný pomer na dobu určitú s nástupom od 1.9.2022.

VZDELANIE: V zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre výkon funkcie – asistent učiteľa:

- úplné stredné odborné vzdelanie
- vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijných programoch predškolská a elementárna pedagogika, učiteľstvo akademických predmetov, pedagogika, špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo, logopédia a liečebná pedagogika; neučiteľské programy s DPŠ;
INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCU: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, motivačný list, a súhlas s ochranou osobných údajov zasielajte najneskôr do 30.08.2022 na adresu podatelna@matiasovce.sk alebo na adresu Obecný úrad Matiašovce, Hlavná 74/43, 059 04  Matiašovce.

Zoznam aktualít: