Dočasne obmedzený režim v budove OÚ

 07.02.2023

Oznamujeme Vám, že z dôvodu začiatku stavebných prác v budove Obecného úradu v rámci projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v obci Matiašovce" bude výkon činnosti prebiehať v obmedzenom režime. Kancelária starostu obce je v súčasnosti presťahovaná do Klubu mládeže (do "okrúhlej"), vchod je  v smere od parkoviska. Všetci sa snažíme, aby tento stav trval čo najkratší čas, bez veľkých obmedzení. Táto situácia nie je ľahká ani pre nás Pri vybavovaní Vašich požiadaviek Vás preto prosíme o zhovievavosť. Verejnosť budeme v prípade akýchkoľvek zmien informovaná.

Ďakujeme za pochopenie.


Zoznam článkov