Čistenie hraničného pruhu na štátnej hranici - oznámenie

 19.05.2022

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 16. do 31. mája 2022 budú pracovníci spoločnosti Davies s.r.o. vykonávať čistenie hraničného pruhu a voľných kruhových plôch okolo hraničných znakov na časti slovensko-poľskej štátnej hranice, a teda aj na území našej obce.

Zároveň oznamujeme, že pracovníci Geodetického a kartografického ústavu Bratislava budú v mesiacoch máj, jún 2022 vykonávať meračské práce na štátnej hranici.


Zoznam článkov