Čarovný svet tradícií - projekt Podtatranskej knižnice v Poprade

 25.08.2022

Podtatranská knižnica v Poprade prosí o spoluprácu pri hľadaní mladých
tvorcov a umelcov vo veku od 16 do 25 rokov v našej obci.

Boli by radi, keby prišli odprezentovať svoju tvorbu a nadanie na
remeselno-umelecký jarmok do Podtatranskej knižnice v Poprade.

Bližšie informácie nájdete v priloženej prílohe.

Zoznam článkov