Africký mor ošípaných – oznam

 28.10.2021

V súvislosti s výskytom Afrického moru ošípaných (AMO) u diviakov v regióne RVPS Poprad a zaradením okresov Poprad, Kežmarok, Levoča do Reštrikčného pásma II. (infikovaná zóna), informujeme občanov, užívateľov poľovných revírov a chovateľov ošípaných o mimoriadnych núdzových opatreniach č. 788/2021-100, nariadených ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačj zveri. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat.


Zoznam článkov