Možnosť očkovania v meste Spišská Stará Ves proti COVID 19

 10.11.2021

Spoločnosť Váš Lekár s.r.o. ponúkla mestu Spišská Stará Ves možnosť využiť výjazdovú očkovaciu službu (VOS). Na základe tejto ponuky si Vás dovoľujeme informovať o možnosti nahlásenia sa na očkovanie proti ochoreniu COVID 19. Nahlásiť sa môžu záujemcovia o očkovanie  osobne na mestskom úrade  v kancelárii č. 14 - na poschodí, alebo telefonicky na tel. čísle 052/4180414 v úradných hodinách. Očkovať sa bude očkovacou látkou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson (jednodavková vakcína), určená pre tých, ktorí nie sú očkovaní. O presnom dátume, čase a mieste budeme záujemcov o očkovanie proti ochoreniu COVID 19 včas informovať.


Zoznam článkov