Zverejnenie telefonického kontaktu zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov pre špeciálne hlasovanie

 20.10.2022


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >