Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Spišská Stará Ves – oznámenie o zverejnení

 14.05.2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >