VZN 15/2022 o určení výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠZ

 16.12.2022


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >