VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 08.08.2022

Oznámenie o začatí územného konania a o upustení od ústneho konania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >