Program zasadnutia obecného zastupiteľstva - 15.12.2022

 11.12.2022


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >