Oznámenie o rozhodnutí posudzovania strategického dokumentu „ÚPN-O Matiašovce - Zmeny a doplnky 01“

 06.10.2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >