SlovenskýEnglish

CERTIFIKÁT za rok 2021

 22.06.2022

Naša obec aj tento rok získla certifikát s údajom o množstve komunálnych odpadov, ktoré bolo na území obce vytriedené v roku 2021. Oproti roku 2020 sme sa polepšili v prepočte o 1,13 kg na obyvateľa vytriedeného odpadu.

Ďakujeme všetkým občanom, že zodpovedným triedením odpadov prispievate k ochrane životného prostredia a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


Zoznam aktualít: