Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva PSK podľa volebných obvodov - za okres Kežmarok a Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu PSK

 26.09.2022


Zoznam článkov