Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Matiašovciach a Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Matiašovce

 14.09.2022

Obec Matiašovce uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých obvodov - volebný obvod č. 1.

Obec Matiašovce uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce.


Zoznam článkov