Zlepšenie vybavenia multifunkčného ihriska

 29.07.2021

Na základe rozhodnutia zastupiteľstva PSK bola v roku 2017 pre našu obec schválená žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt: "Zlepšenie vybavenia multifunkčného ihriska", v rámci ktorého boli vykonané stavebné práce (výkop jám na basketbalové koše, betonáž kotviacich prvkov na basketbalové koše, montáž všetkých prvkov) ako aj práce s osadením basketbalových košov,volejbalových stĺpov a sietí na tenis vo výške 1.500 € na bežné výdavky.

1 2 >