Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce

 31.08.2022


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >