VZN 1/2023, ktorým sa určujú poplatky za užívanie majetku obce a za služby poskytované obcou Matiašovce

 03.04.2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >