Výmena strešnej krytiny na budove OÚ

 29.07.2021

V roku 2020 bola obec podporená v žiadosti na dotáciu pre projekty: "Výmena strešnej krytiny na budove Obecného úradu vrátane výmeny latovania s osadením kontaktnej fólie a montážou dažďového systému, a montáž podbitia strechy na budovách Obecného úradu a kultúrneho domu", v sume 16.575,60 €, a „Dodanie a montáž bleskozvodu“ vo výške 3.424,40 €, ktoré v celkovej výške 20.000 € podporilo Ministerstvo financií SR.

1 2 3 >