Verejné osvetlenie

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Predmet verejného obstarávania: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Matiašovce„

Víťazný uchádzač: O.S.V.O. comp a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov

Cenová ponuka: 186.364,32  EUR s DPH.

Poradie ostatných uchádzačov:

2. Ján Maník, Šalgovická 45, 080 06 Ľubotice,

Cenová ponuka: 192.308,88 EUR s DPH.

Uverejnené dňa 29.01.2014

Oznámenie o mieste otvárania ponúk - Kritériá

Dňa 30.1.2014 v čase o 8,00 hod. sa uskutoční v budove Obecného úradu v Matiašovciach otváranie ponúk časti "Kritériá" v rámci projektu: ""Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Matiašovce." Pri otváraní ponúk sa postupuje podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní.

Uverejnené dňa 05.12.2013

Oznámenie o mieste otvárania ponúk - Ostatné

Dňa 06.12.2013 v čase o 10,00 hod. sa uskutoční v budove Obecného úradu v Matiašovciach otváranie ponúk časti "Ostatné" v rámci projektu: ""Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Matiašovce."

Uverejnené dňa 19.11.2013

Podlimitná zákazka:  "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Matiašovce."

Dňa 19.11.2013 bola na portáli www.uvo.gov.sk uverejnená Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) v rámci projektu: "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Matiašovce."

Podrobnejšie informácie si môžete preštudovať v priložených dokumentoch vo formáte *.pdf.