Úprava brehov Rackovho potoka

Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky bola v roku 2018 pre našu obec schválená žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt: "Úprava brehov Rackovho potoka", v rámci ktorého boli upravené brehy Rackovho potoka pri jeho ústi do hlavného toku Rieka, ktorý sa následne vlieva do hraničnej rieky Dunajec vo výške 5.000 € na bežné výdavky.

Tento projekt obec spolufinancovala v sume 500 €.