Obec Matiašovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 74/43
Matiašovce
059 04
tel.: 052 / 482 20 16
052 / 418 12 01
052 / 418 12 02
fax.: 052 / 482 20 16
email:

matiasovce@matiasovce.sk

info@matiasovce.sk

podatelna@matiasovce.sk

starosta@matiasovce.sk

https://www.matiasovce.sk/

IČO: 00326399

DIČ: 2020697217

Banka: VÚB, a.s.

Číslo účtu:

SK92 0200 0000 0000 2932 5562

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Základný servis a údržba hasičského automobilu KAROSA RTHP Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Marián Kolodzej
300.00 €
Prenájom časti nebytového priestoru Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Jozef Ovcarčík
110.00 €
Pomocné práce v kuchyni ŠJ a upratovanie MŠ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Zuzana Babiaková
477.00 €
Pomocné vzdelávacie práce v MŠ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Katarína Kovalčíková
731.00 €
Stohovateľné čalúnené stoličky Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Milan Havlík
450.00 €
Dodanie a montáž umelého povrchu na viacúčelovom ihrisku na ulici Potok Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: MARO, s.r.o.
7319.52 €
Výpožička hasičského automobilu - cisternovej automobilovej striekačky - IVECO DAILY Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Predĺženie viazanosti - mobil starosta Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
38.00 €
Dotácia na záujmovú a príležitostnú činnosť pre deti z obce Matiašovce Odb.: Jazdecký oddiel MŠK Kežmarok
Dod.: Obec Matiašovce
150.00 €
Pomocná kuchárka a upratovačka v MŠ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Martina Kolodzejová
755.00 €
Obecné komunitné centrum Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: MITBAU SK s.r.o.
298658.65 €
Zmena znenia oprávnených osôb vykonávajúcich kontrolu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Marko Machala - MIP EAST
0.00 €
Prestavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice - II. etapa Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7940.03 €
Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky Územného plánu obce Matiašovce" Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Emília Hudzíková H.E.REAL
750.00 €
Zľava 3 % z cenníka elektriny Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Upratovanie miestností kuchyne a jedálne v kultúrnom dome a miestností klubu mládeže ku kolaudačnému konaniu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mária Semančíková
240.00 €
Kúpa pozemku pod miestnym potokom na ul. Pod lesom Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Elena Gurovičová, Mária Irhová, Cecília Bolcárová, Bc. Dušan Gurovič, Peter Babiak
75.92 €
Predĺženie doby nájmu Odb.: Dominik Grivalský
Dod.: Obec Matiašovce
520.00 €
Pozáručná prevádzka verejného osvetlenia Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: O.S.V.O.comp, a.s.
0.00 €
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, osobné ochranné pomôcky pre členov, odborná príprava členov, zabezpečenie servisu techniky a vozidiel Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Úprava nájomného Odb.: Lesopôdohospodárske pozemkové spoločenstvo Matiašovce
Dod.: Obec Matiašovce
1.00 €
Kúpa pozemku pod miestnou komunikáciou na ul. Pod lesom Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Cecília Bolcárová
52.16 €
Zámena pozemkov pod miestnou komunikáciou na ul. Južná Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Bc. Dušan Gurovič a Mária Gurovičová
0.00 €
Povinné zmluvné poistenie - Volskwagen Transporter Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
133.64 €
Pripojenie k distribučnej sieti ul. Južná - novostavby Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
540.00 €
Kúpa pozemkov pod miestnou komunikáciou Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: PaedDr. Eduard Kuchta, Jozef Ovcarčík, Monika Kalafutová, Mária Marhefková, Igor Marhefka
1088.43 €
Darovanie pozemkov pod miestnou komunikáciou na ul. Hlavná Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: PaedDr. Ján Tulušák
0.00 €
Dodatok k zmluve z dôvodu legislatívnych zmien Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie na náklady spojené s chodom a činnosťou žiackeho futbalového klubu Mladosť Matiašovce Odb.: Mladosť Matiašovce
Dod.: Obec Matiašovce
1090.00 €
Predaj vozidla Odb.: Marek Iľaš
Dod.: Obec Matiašovce
550.00 €
Kúpa vozidla Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ján Baldovský
4900.00 €
Biologicky rozložiteľný odpad zo školskej jedálne Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Brantner Poprad, s.r.o.
0.00 €
Zhotovenie drevených lavičiek do kaplnky sv. Rocha Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Tomáš Grivalský
250.00 €
Výroba a dodávka nerezových výrobkov - Zariadenie a vybavenie kuchyne kultúrneho domu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Gastromarket Tatry s.r.o.
15482.08 €
Zmena čl 4 Výška NFP, v ods. 4.1 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Vysporiadanie sporných nárokov SOZA Používateľom v súvislosti s použitím chránených hudobných diel Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: SOZA
209.04 €
Funkcia vedúcej z knižnice Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Bc. Monika Kuchtová
785.76 €
Písanie Kroniky obce a písanie listín do Pamätnej knihy v roku 2020 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mária Ovšonková
250.00 €
Starostlivosť o interiér stavby kaplnky sv. Rocha na Dolnom cintoríne Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Emília Koščáková
150.00 €
Vývoz a likvidácia fekálií z Obecného úradu, Materskej školy a Základnej školy Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Peter Kriššák
0.00 €
Špecifikácia dodacích, fakturačných, platobných, reklamačných a iných podmienok predmetu kúpy Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: COOP JEDNOTA SD
4999.99 €
Osobitný účet pre financovanie projektu prostredníctvom NFP z prostriedkov EÚ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Všeobecná úverová banka a.s.
0.00 €
Stavebné práce v Klube mládeže, kuchyni a jedálni kultúrneho domu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: DARUS stav. s.r.o.
8000.00 €
Zmena spôsobu platby Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Vyplňovacie právo k blankozmenke k prekleňovaciemu úveru Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Všeobecná úverová banka a.s.
0.00 €
Prekleňovací úver k projektu - Rekonštrukcia - zateplenie a stavebné úpravy KD v obci Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Všeobecná úverová banka a.s.
141654.84 €
Oprava ustanovení čl. IV. bod 4.2 a výmaz bodu 4.3 z čl. IV darovacej zmluvy Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Dominik Duda
0.00 €
Elektroinštalačné práce v Klube mládeže, jedálni a kuchyni v kultúrnom dome Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: BS ENERGO s.r.o.
7000.00 €
Dodanie a montáž bleskozvodu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: BS ENERGO s.r.o.
3424.40 €
Poskytnutie NFP - Obecné komunitné centrum v obci Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
324701.00 €
Výmena strešnej krytiny na budove OÚ vrátane výmeny latovania s osadením kontaktnej fólie a montážou dažďového systému, a montáž podbitia strechy na budovách OÚ a KD Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: DARUS stav. s.r.o.
16575.60 €
Výstavba altánku v ZŠ s dodaním ornice na terénne úpravy celého areálu, výkop vsakovacej jamy s uložením riečneho kameňa Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ján Grigľák
4633.00 €
Poskytovanie štatutárneho auditu za rok 2019 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Mária Kyselová
1200.00 €
Prevádzkovanie vodovodu na ul. Potok Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: VaK SERVIS s.r.o.
796.42 €
Aktualizácia programov kataster - 2 licencie Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: TOPSET SOLUTIONS s.r.o.
108.00 €
Mobil - údržbár Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
57.00 €
Predĺženie paušálu - údržbár + mobil starosta Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
149.00 €
Vykonávanie pedagogickej činnosti v Materskej škole Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Elena Semančíková
420.00 €
Výkon funkcie veliteľa DHZO Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Pavol Tyrpák
0.00 €
Zabezpečenie ľudovej hudby pri posedení k úcte k starším Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Ján Furcoň
50.00 €
Zmeny významných okolností v čl. V. Platobné podmienky a čl. VI. Podmienky vykonania diela Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: F K L stavebná, spol. s r.o.
0.00 €
Výkon stavebného a technického dozoru Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Ján Trebuňa
1500.00 €
Poskytovanie služieb projektového manažmentu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Support and Consulting s.r.o.
2400.00 €
Vitajte v obci Matiašovce - informačný turistický systém Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: ARDSYSTÉM, s.r.o.
25003.70 €
Oprava darovacej zmluvy Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Dominik Duda
0.00 €
Pevná linka Gigaset A220 - OÚ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.90 €
Pevná linka Gigaset A220 - OÚ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.90 €
Pevná linka Gigaset A220 - OÚ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.90 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Jozef Michna
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Rekonštrukcia vodovodu na ulici Potok Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: EKOSPOL RECYCLING s.r.o.
32818.92 €
Poskytnutie finančnej dotácie - II.časť Odb.: Mladosť Matiašovce
Dod.: Obec Matiašovce
450.00 €
Vykonávanie pedagogickej činnosti v Materskej škole Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Elena Semančíková
200.00 €
Darovanie časti pozemkov Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Dominik Duda
0.00 €
Zabezpečenie fotografovania na slávnosti Dni obce 2019 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Štefan Žembovič
100.00 €
Ozvučenie nočnej hasičskej súťaže a 4.ročníka futbalového turnaja Matiašoviec Slovenska Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Pavol Pisarčík
250.00 €
Nájomné za umiestnenie reklamnej plochy - Dni obce 2019 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Brantner Poprad, s.r.o.
100.00 €
Dotácia na náklady spojené so záujmovou a príležitostnou činnosťou pre deti s trvalým pobytom v obci Matiašovce v rámci aktivít CVČ v Spišskej Starej Vsi Odb.: Mesto Spišská Stará Ves
Dod.: Obec Matiašovce
2565.00 €
Mobilný internet Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
6.00 €
Spracovanie dokumentácie krízového riadenia obce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ladislav Trembáč
400.00 €
Predaj pozemkov katastrálnom území Matiašovce Odb.: Poľovnícke združenie Gojnica
Dod.: Obec Matiašovce
32.60 €
Poskytovanie služby prostredníctvom online informačného portálu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Periskop s.r.o. - člen Komensky Group
6.00 €
Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie - návrh zmien a doplnkov územného plánu obce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
13440.00 €
Poskytovanie služby prostredníctvom online informačného portálu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Periskop s.r.o. - člen Komensky Group
6.00 €
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Pracovná zdravotná služba s.r.o.
30.00 €
Zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Vytvorenie novej webstránky, domény a webhostingu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: webex.digital s.r.o..
942.00 €
Predaj hasičského automobilu AVIA Odb.: Obec Zálesie
Dod.: Obec Matiašovce
400.00 €
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí NFP Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
141654.84 €
Vyhotovenie projektovej dokumentácie - obecný podnik - práčovňa Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Lukáš Šimoňák
1000.00 €
Starostlivosť o interiér stavby kaplnky sv. Rocha na Dolnom cintoríne Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Emília Koščáková
150.00 €
Interérové vybavenie - Obecné komunitné centrum v obci Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Marko Machala - MIP EAST
23460.00 €
Výpočtová technika - Obecné komunitné centrum v obci Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Marko Machala - MIP EAST
2129.00 €
Biela technika, elektronika - Obecné komunitné centrum v obci Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Marko Machala - MIP EAST
8125.00 €
Predaj pozemkov na výstavbu rodinného domu Odb.: Peter Ždiniak
Dod.: Obec Matiašovce
1100.00 €
Poradenské služby pri procesoch vo verejnom obstarávaní Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ultima Ratio s.r.o.
2900.00 €
Externý manažment - Obecné komunitné centrum v obci Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Energia plus, s.r.o.
5443.20 €
Zriadenie a prevádzka zberného miesta Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: ELT Management Company Slovakia s.r.o.
0.00 €
Stavebný dozor počas realizácie stavby - Obecné komunitné centrum v obci Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Kontrol STAV, s.r.o.
3000.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Mladosť Matiašovce
Dod.: Obec Matiašovce
1800.00 €
Vyhotovenie kompletnej zdravotnej dokumentácie pre občana Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: MUDr. Alžbeta Balážová
35.00 €
Vyhotovenie kompletnej spisovej dokumentácie Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mgr. Daniela Koršňáková
35.00 €
Kúpa pozemkov na ul. Mlynská Odb.: Janka Slowinska
Dod.: Obec Matiašovce
448.88 €
Darovanie časti pozemkov Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Janka Slowinska
0.00 €
Dodávka pitnej vody do obecných skladov Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
SIM karta s paušálom ÁNO S + mobilný telefón Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
13.00 €
Odborná poradenská a konzultačná činnosť s prípravou žiadosti o NFP pre Obecné komunitné centrum v obci Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Vladimír Uram
2000.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácia na stavbu Obecné komunitné centrum v obci Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: RG ATELIÉR, s.r.o.
8400.00 €
Zber a preprava šatstva z obce k mobilných kontajnérov Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ľubomír Ludvik WINDOORS
270.00 €
Funkcia vedúcej knižnice Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Bc. Monika Kuchtová
637.50 €
Písanie Kroniky obce Matiašovce v roku 2019 a písanie listín do Pamätnej knihy pri rôznych príležitostiach v roku 2019 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mária Ovšonková
250.00 €
Spracovanie Územného plánu obce Matiašovce - Zmeny a doplnky č. 01 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Architektonické štúdio Atrium s.r.o.
18500.00 €
Predĺženie platnosti viazanosti - OÚ - kancelária 2 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Predĺženie platnosti viazanosti - ZŠ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Predĺženie platnosti viazanosti - MŠ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Predĺženie platnosti viazanosti - OÚ - starosta Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Predĺženie platnosti viazanosti - OÚ - kancelária Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Realizácia stavebných prác na opravu vnútorných priestorov MŠ - II. etapa Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Jozef Ovšonka J&L
10403.68 €
Propagácia mena a činnosti objednávateľa - práčka na ples Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o. Poprad
0.00 €
Zmena a doplnenie ustanovení Zmluvy Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
Zmena dodávateľa služby Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: VaK SERVIS s.r.o.
0.00 €
Predaj pozemkov na výstavbu rodinného domu Odb.: Michal Bolcarovič
Dod.: Obec Matiašovce
888.00 €
Predĺženie nájmu Odb.: Ondrej Matoniak
Dod.: Obec Matiašovce
38.46 €
Oprava havarijného stavu zásobovacieho potrubia vodovodu na ul. Potok Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: EKOSPOL RECYCLING s.r.o.
14149.76 €
Zvýšenie ceny za dodávku plynu - OÚ, MŠ a ZŠ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: SPP Bratislava
0.03 €
Aktualizácia programov Cintorín - 3 licencie Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: TOPSET SOLUTIONS s.r.o.
198.00 €
Technik požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnická služba Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil
170.00 €
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve v obci Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Brantner Poprad, s.r.o.
0.00 €
Ukončenie mandátnej zmluvy Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Pavol Tuleja
0.00 €
Ukončenie mandátnej zmluvy Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Pavol Tuleja
0.00 €
Poskytovanie štatutárneho auditu za rok 2018 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Mária Kyselová
900.00 €
Ukončenie zmluvy o spracúvaní osobných údajov Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Mária Kyselová
0.00 €
Kúpa pozemkov na ul. Pod lesom Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Matiašovce
1275.68 €
Prestavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30000.00 €
Dohoda o práve k vyplneniu blankozmenky v prípade nesplácania úveru Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Všeobecná úverová banka a.s.
0.00 €
Úver na rekonštrukciu a modernizáciu miestnej komunikácie na ul. Pod lesom Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Všeobecná úverová banka a.s.
220000.00 €
Pomocník v kuchyni a upratovačka v MŠ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19432.80 €
Učiteľka v materskej škole Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
6452.40 €
Dotácia na náklady spojené so záujmovou a príležitostnou činnosťou pre deti s trvalým pobytom v obci Matiašovce v rámci aktivít CVČ v Spišskej Starej Vsi Odb.: Mesto Spišská Stará Ves
Dod.: Obec Matiašovce
3060.00 €
Úprava brehov Rackovho potoka - zmena termínu dodania Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: EKOSPOL RECYCLING s.r.o.
0.00 €
Dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2018/2019 pre Základnú školu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: LUNYS, s.r.o.
0.00 €
Virtuálna knižnica Bez kriedy Plus - Základná škola Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Komensky s.r.o.
12.00 €
Nákup tovaru pre Základnú školu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: ŠEVT a.s.
0.00 €
Hudobné vystúpenie na slávnosti Dni obce Matiašovce 2018 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Pavol Stašák
572.00 €
Zabezpečenia fotografovania nedeľného programu na slávnosti Dni obce Matiašovce 2018 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mgr. Ján Gemza
100.00 €
Poskytnutie dotácie - Deň obce 2018 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Peter Kriššák
69.60 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Žofia Liptáková
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Dominik Grivalský
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
PZP KK124YE Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
20.71 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mgr. Martin Olšiak
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mgr. Martin Olšiak
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Viera Galovičová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru a technického dozoru pri realizácii stavebného diela Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie na ulici Pod lesom Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Ján Trebuňa
4293.08 €
Úprava brehov Rackovho potoka Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000.00 €
Koncové zariadenie k paušálu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
Mobilný internet k fotopasci Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie na ul. Pod lesom Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Inžinierske stavby, a.s.
286204.56 €
Prenájom reklamnej plochy na umiestnenie reklamného panela Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Brantner Poprad, s.r.o.
100.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Brantner Poprad, s.r.o.
0.00 €
Nákup novej literatúry do obecnej knižnice Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Fond na podporu umenia
1000.00 €
Zníženie poplatku za služby v OÚ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Pavol Tuleja
90.00 €
Zníženie poplatku za služby v ZŠ a MŠ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Pavol Tuleja
80.00 €
Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie na ul. Pod lesom Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Inžinierske stavby, a.s.
311031.98 €
Oprava, údržba a inštalácia ústredného kúrenia v hornej budove Základnej školy Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Branislav Perignat Voda - Kúrenie - Montáž - Servis
5853.60 €
Dočasné upratovanie interiéru budovy Materskej školy Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Helena Bolcárová
327.36 €
Zabezpečenie ochrany osobných údajov sprostredkovateľom Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Komensky s.r.o.
0.00 €
Spracúvanie osobných údajov v systéme ASC - Materská škola Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
0.00 €
Spracúvanie osobných údajov v systéme ASC - Základná škola Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
0.00 €
Spracovanie osobných údajov Odb.: Stavebný úrad obcí a miest okresu Kežmarok
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Pavol Tuleja
0.00 €
Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Mária Kyselová
0.00 €
Poverenie k spracúvaniu osobných údajov Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: TOPSET SOLUTIONS s.r.o.
0.00 €
Spracúvanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa v informačnom systéme "SMOS" Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Remek, s.r.o.
0.00 €
Zachovávanie mlčanlivosti a ochrana dôverných informácií - kamerový systém Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT
0.00 €
Úprava brehov Rackovho potoka Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: EKOSPOL RECYCLING s.r.o.
5500.00 €
Dodávka vody verejným vodovodom Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
Hudobné vystúpenie - Deň matiek Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Ján Furcoň
30.00 €
Poskytovanie služby "Škôlka KOMENSKY Plus" Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Komensky s.r.o.
9.00 €
Prevedenie vlastníckeho práva na kupujúceho Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ján Repel
126.35 €
Predaj pozemkov Odb.: Valéria Zavacká
Dod.: Obec Matiašovce
1100.00 €
Predaj pozemkov Odb.: Peter Barľák a manž. Mgr. Lea Barľáková
Dod.: Obec Matiašovce
1100.00 €
Nákup tovaru - Panasonic KX-TGC210 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
Zabezpečenie podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov zo strany zodpovednej osoby Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Predlženie doby nájmu Odb.: Marcela Talárová
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Milan Krempaský
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Zľava z ceny za dodávku elektriny Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Úprava v článkoch Zmluvy Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
Vyhotovenie kompletnej zdravotnej dokumentácie pre občana Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: MUDr. Alžbeta Balážová
35.00 €
Vyhotovenie kompletnej spisovej dokumentácie Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mgr. Daniela Koršňáková
35.00 €
Ozvučenie 2.ročníka hokejového turnaja ulíc v obci Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Pavol Pisarčík
50.00 €
Demontáž a montáž 2 ks radiátorov v kancelárii Obecného úradu na poschodí Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ján Sulír
115.00 €
Podpora odberného rozvoja knižnično-informačných služieb v obecnej knižnici Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Podtatranská knižnica v Poprade
100.00 €
Dotácia použitá na náklady spojené s oslavou 60.výročia strednej školy v Spišskej Starej Vsi Odb.: Spojená škola Spišská Stará Ves
Dod.: Obec Matiašovce
50.00 €
Finančná dotácia futbalového klubu Mladosť Matiašovce Odb.: Mladosť Matiašovce
Dod.: Obec Matiašovce
1800.00 €
Dotácia v rámci aktivít CVČ Kežmarok Odb.: Centrum voľného času Kežmarok
Dod.: Obec Matiašovce
140.00 €
Vyhotovenie zoznamu z upraveného katastra nehnuteľnosti pre rok 2018 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Martin Javorský
35.00 €
Aktualizácie programov WinCITY Kataster Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: TOPSET SOLUTIONS s.r.o.
156.00 €
Písanie kroniky a pamätnej knihy Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mária Ovšonková
230.00 €
Správa obecnej knižnice Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mária Mrázová
198.00 €
Verejná telefónna služba Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Verejná telefónna služba Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Verejná telefónna služba Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Kristlová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Kristlová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Zmeny a doplnenia Zmluvy o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Prenájom časti poľnohospodárskej pôdy Odb.: AGRO ST DOMA, s.r.o.
Dod.: Obec Matiašovce
50.00 €
Poistná zmluva pre úrazové poistenie Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
142.20 €
Dohoda o ukončení platnosti Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
0.00 €
Úrazové poistenie Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
142.20 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Karol Soľus
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Karol Soľus
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Jozef Galica
Dod.: Obec Matiašovce
5.00 €
Mobil Nokia - 3310 OÚ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
Mobil Nokia - 3310 OÚ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Alexandra Didiášová
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Alexandra Didiášová
Dod.: Obec Matiašovce
5.00 €
Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy, overenie skutočnosti o rozpočtových pravidlách Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Mária Kyselová
850.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Ľuboslav Marhefka
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
Nájom za prenájom časti nebytového priestoru Odb.: Dušan Gurovič a Mária Gurovičová
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Rekonštrukcia - zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: FKL a brat spol. s.r.o. - František Krchňavý
148725.95 €
Spracovanie PD Rekonštrukcia - zateplenie a stavebné úpravy v KD Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Lukáš Šimoňák
580.00 €
Oprava poškodenej opony Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mária Štefaňáková
50.00 €
Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku Odb.: Obec Zálesie
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Stolárske práce v sále KD na ulici Hlavná Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Dušan Budzák
60.00 €
Zmena času plnenia diela "Výstavba multifunkčného ihriska" Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: EKOSPOL RECYCLING s.r.o.
0.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Katarína Matláková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Katarína Matláková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Oplechovanie komína Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Vlastimil Celušák
150.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: František Lopata
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Nájom za prenájom časti nebytového priestoru Odb.: Ondrej Matoniak
Dod.: Obec Matiašovce
538.42 €
PD pre "Úprava brehov Rackovho potoka" Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Lukáš Šimoňák
80.00 €
Zabezpečenie ľudovej hudby pri posedení k úcte k starším Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Dušan Regec
50.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Jana Furcoňová
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Oprava kúpnej ceny Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mária Komiňáková
1.10 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Cyril Ovšonka
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: MUDr. Fridrich Fábry
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Martina Timková
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Elena Krempaská
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Marko Dobrovský
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Stanislav Glodžák
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Poľovnícke združenie Gojnica
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Gabriela Kutníková
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Vendelín Glodžák
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Elena Krempaská
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Projektová dokumentácia pre "Nadstavbu,technické zhodnotenie a oprava budovy hasičskej zbrojnice v obci Matiašovce" Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Lukáš Šimoňák
1500.00 €
Grafické vyhotovenie návrhov uvítacích tabuľ do obce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Marcel Ovčárik
180.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Jozef Grivalský
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Ján Rušin
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Martin Frankovský
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Štefan Bjalončík
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Róbert Hudeček
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Jozef Trebuňa
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Ján Furcoň
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Valér Ondrušek
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Petronela Graindová
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Mgr. Marek Mýtnik
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Peter Ľach
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Jozef Matonok
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Anna Kostková
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Margita Čarnogurská
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Mária Režnická
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Jozef Matonok
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Peter Trebuňa
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Dušan Džurňák
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Matúš Džima
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Ján Ovšonka
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka pitnej vody verejným vodovodom Odb.: Pavol Tyrpák
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Poskytovanie softvéru - účtovníctvo, mzdy, rozpočet, dane, evidencia obyvateľstva, majetok, registratúra a pošta Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Remek, s.r.o.
552.00 €
Výroba a montáž strešného prvku - makovice na kaplnke sv. Michala Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Vlastimil Celušák
250.00 €
Ozvučenie slávnosti Dní obce 2017 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Pavol Pisarčík
150.00 €
Fotografovanie Dní obce 2017 - nedeľný program Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mgr. Miriama Ovšonková
30.00 €
Kúpa pozemku Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mária Komiňáková
1.00 €
Poskytnutie dotácie - vybavenie multifunkčného ihriska Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1500.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Monika Kuchtová, Bc.
Dod.: Obec Matiašovce
5.00 €
Prenájom pozemkov Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Matiašovce
0.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Monika Kuchtová, Bc.
Dod.: Obec Matiašovce
5.00 €
Dodávka ovocia školským a predškolským zariadeniam Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: GAS Familia, s.r.o.
0.00 €
Obnova kaplniek v obci Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000.00 €
Zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Dotácia na opravu strechy kostola sv. Petra a Pavla na ul. Hlavná Odb.: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Matiašovce
Dod.: Obec Matiašovce
10000.00 €
Dotácia na opravu interiéra kostola Sedembolestnej Panny Márie na ul. Potok Odb.: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Spišské Hanušovce
Dod.: Obec Matiašovce
4000.00 €
Kosenie verejných priestranstiev Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Ján Soľus
5.00 €
Obnova kaplniek v obci Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ján Grigľák
5700.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Krystyna Deverová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Krystyna Deverová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Nájom nebytových priestorov - servis výpočtovej techniky Odb.: Ján Gancarčík
Dod.: Obec Matiašovce
299.20 €
Balík služieb - telefónna pevná linka - administratíva 2 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
Balík služieb - telefónna pevná linka - administratíva 1 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
Balík služieb - telefónna pevná linka - starosta Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
Balík služieb - telefónna pevná linka - Materská škola Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Balík služieb - telefónna pevná linka - Základná škola Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Výstavba multifunčného ihriska Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: EKOSPOL RECYCLING s.r.o.
16500.36 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Štefan Kuchta
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Štefan Kuchta
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Dodávka vody verejným vodovodom Odb.: Andrej Lainda
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Štefan Kuchta
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Vytriedenie, evidovanie a usporiadanie registratúrnych záznamov Obecného úradu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: COMMERCE INVEST, s.r.o.
1956.00 €
Dodávka vody verejným vodovodom Odb.: MVDr. Jaroslav Želonka
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Kosenie verejných priestranstiev Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Rastislav Mirga
3.50 €
Nájom stavieb kaplniek v obci Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Matiašovce
1.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce - CVČ Spišská Stará Ves Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mesto Spišská Stará Ves
3123.00 €
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce - Mladosť Matiašovce Odb.: Mladosť Matiašovce
Dod.: Obec Matiašovce
1800.00 €
Bodova garáží Odb.: Dominik Grivalský
Dod.: Obec Matiašovce
520.00 €
Dodávka vody verejným vodovodom Odb.: Jozef Maškuľka
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka vody verejným vodovodom Odb.: Stanislav Galica
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Soracovanie zdravotnej dokumentácie pre občana Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: MUDr. Alžbeta Balážová
35.00 €
Dodávka vody verejným vodovodom Odb.: Milan Krempaský
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka vody verejným vodovodom Odb.: František Galica
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Vyhotovenie kompletnej spisovej dokumentácie pre občana Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mgr. Daniela Koršňáková
35.00 €
Výroba krycích líšt Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Dušan Budzák
60.00 €
Vykonanie personálneho auditu v organizácií obec Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: QSCert, spol. s.r.o.
1250.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
11000.00 €
Dodávka vody verejným vodovodom Odb.: Jozef Soľus
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Faltusová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poskytnutie právneho poradenstva Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Mgr. Zuzana Kovalčíková
408.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Faltusová
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Faltusová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Faltusová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Faltusová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Písanie zápisnic Obecného zatupiteľstva Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Antónia Rušinová
150.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Anna Brejčáková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Rušinová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Prestavba športovej hasičskej strikačky z 1.9 na 2.07 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Pneuservis - autodoprava Dušan Bachorík
4400.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Anna Brejčáková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Rušinová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Rušinová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Dodávka vody verejným vodovodom Odb.: Jozef Soľus
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka vody verejným vodovodom Odb.: Karol Soľus
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka vody verejným vodovodom Odb.: František Gancarčík
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka vody verejným vodovodom Odb.: František Gancarčík
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka vody verejným vodovodom Odb.: Lucia Hutníková
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka vody verejným vodovodom Odb.: Vratislav Kamody
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Pavol Grainda
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Ovšonková
Dod.: Obec Matiašovce
5.00 €
Dodávka vody verejným vodovodom Odb.: Dávid Dlugolinský
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka vody verejným vodovodom Odb.: Marta Miškovičová
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka vody verejným vodovodom Odb.: Ján Soľus
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka vody verejným vodovodom Odb.: Ján Soľus
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka vody verejným vodovodom Odb.: Ján Soľus
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka vody verejným vodovodom Odb.: Miloslav Ovšonka
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Beáta Babiaková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Šitie autentických goralských krojov obce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mária Štefaňáková
320.00 €
Písanie kroniky a pamätnej knihy 2017 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mária Ovšonková
230.00 €
Písanie občasníka 2017 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Mária Veselovská
200.00 €
Dodávka vody verejným vodovodom Odb.: Jozef Zdražil
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Dodávka vody verejným vodovodom Odb.: Jozef Trebuňa
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Stanislava Zamkovská
Dod.: Obec Matiašovce
5.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Marián Marhefka
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Marián Marhefka
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Činnosť a koordinácia dopĺňania knižničného fondu obecnej knižnice v roku 2017 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Podtatranská knižnica v Poprade
0.00 €
Dodávka vody verejným vodovodom Odb.: Rastislav Ovšonka
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Monika Božoňová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Monika Božoňová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Monika Božoňová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Ziburová
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Ján Galovič
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Inštalácia vianočných ozdôb a verejného osvetlenia Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Jozef Dzurňák
400.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Filipovičová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Filipovičová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Vypracovanie lekárskeho posudku Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: MUDr. Alžbeta Balážová
35.00 €
Vypracovanie sociálneho posudku Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mgr. Daniela Koršňáková
35.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Monika Mirgová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Monika Mirgová
Dod.: Obec Matiašovce
5.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Elena Semančíková
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Ján Martančík
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Tulušáková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Tulušáková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Nájom obecných garáží - ul. Južná Odb.: Dušan Gurovič a Mária Gurovičová
Dod.: Obec Matiašovce
162.50 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Elena Demská
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Kristlová
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Bernadeta Dobošová
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Jakub Ovšonka
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Kocúrová
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Ján Celušák
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Miroslav Martančík
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Ján Tybor
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Furcoňová
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Jolana Galovičová
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Ján Tulušák
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Eva Soľusová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Eva Soľusová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Viera Kamodyová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Margita Drozdová
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Ing. Alojz Ivančák, CSc.
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Ing. Alojz Ivančák, CSc.
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Pavol Pompa
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: JUDr. Ján Kubík
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: JUDr. Ján Kubík
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Miroslav Marhefka
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Miroslav Marhefka
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Miroslav Marhefka
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Ján Pompa
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Otília Gorlická
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Otília Gorlická
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Škantárová
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Zlatica Galovičová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mgr. Lenka Slezáková
Dod.: Obec Matiašovce
5.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Marhefková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Jana Kromková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Jana Kromková
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Anna Chobotová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Anna Chobotová
Dod.: Obec Matiašovce
5.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Marta Pisarčíková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Marta Pisarčíková
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Marta Pisarčíková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Marta Pisarčíková
Dod.: Obec Matiašovce
5.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Dušan Babiak
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Dušan Babiak
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Helena Bombarová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Zmena obdobia odberu plynu a zmena druhov tarif Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: SPP Bratislava
0.00 €
Poskytnutie štatutárneho auditu na rok 2016 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Mária Kyselová
800.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Marhefková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Zhotovenie projektovej dokumentácie na obnovu stavieb kaplniek a božej muky Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Lukáš Šimoňák
200.00 €
Pripojenie na miniDCOM+ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy SR (DEUS)
0.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Mýtniková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Mýtniková
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Odber a dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mäsovýroba Dončák s.r.o.
0.00 €
Nákup novej literatúry do obecnej knižnice Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Fond na podporu umenia
1000.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: František Galovič
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Dodávka mäsa Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Tomáš Veselovský, PhD.
120.00 €
Výroba torty - Dni obce 2016 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Antónia Rušinová
130.00 €
Ozvučenie - Dni obce 2016 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Pavol Pisarčík
200.00 €
Maľovanie na tvár - Dni obce 2016 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Lucia Kaňuková
50.00 €
Hip hop vystúpenie - Dni obce 2016 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Agnesa Dlhá
50.00 €
Fotografovanie - Dni obce 2016 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Štefan Žembovič
70.00 €
Moderovanie - Dni obce 2016 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mgr. art. Daniel Výrostek
100.00 €
Kúpa zaraidenia - telefón do kancelárie OÚ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.90 €
Rozšírenie pôsobnosti školského úradu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Prenájom reklamnej plochy na umiestnenie reklamného bannera Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Brantner Poprad, s.r.o.
150.00 €
PZP - Karosa ASC 25 RTHP - cisterna Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
130.05 €
Dodávka vody do Obecného úradu a kultúrneho domu - vodné Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1.31 €
Kúpa cisternovej striekačky Škoda 706 CAS - 25 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mesto Spišská Stará Ves
1.00 €
Dodávka vody do Základnej školy - vodné Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1.31 €
Dodávka vody do Materskej školy - vodné Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1.31 €
Zmena prílohy č. 2 a č. 6 Zmluvy - Predmet podpory a rozpočet Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ministerstvo hospodárstva
0.00 €
Realizácia stavebných prác na oprave vnútorných priestorov Materskej školy Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Ľuboslava Ovšonková
15000.00 €
Mobilný internet do fotopasce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.90 €
Výstavba dreveného goralského pódia + terénne a sadové úpravy Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000.00 €
Výstavba dreveného goralského pódia Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Peter Spirčák DISESTAV
5500.00 €
Umiestnenie kontajnerov na zber použitého šatstva Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ľubomír Ludvik WINDOORS
0.00 €
Darovanie hnuteľného majetku štátu - učebné pomôcky Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií SR
0.00 €
Zmena prílohy č. 2 Zmluvy - Predmet podpory Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ministerstvo hospodárstva
0.00 €
Úprava vzájomných práv a povinností pre nakladanie s obalmi z papiera a lepenky, kartónových obalov, vytriedeného papiera, jedlých olejov a tukov a odpadových jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Brantner Poprad, s.r.o.
0.00 €
Poistenie majetku obce - budovy Obecného úradu, jedálne, klubu mládeže, kultúrnych domov na ul. Hlavná a Potok, budovy garáží na ul. Pod lesom a budovy Základnej a Materskej školy, hotovosť v trezore Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
478.08 €
Poistenie majetku obce - bezdrôtový rozhlas, verejné osvetlenie a kamerový systém Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
150.85 €
Ukončenie poistenia majetku obce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
0.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Hurčalová
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Hurčalová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
Predĺženie viazanosti na službu telefonovanie a internet Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
49.00 €
Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: INSA, s.r.o.
0.00 €
Vyhotovenie projektovej dokumentácie ako podklad pre stavebné povolenie a výberové konanie k rekonštrukcii budovy materskej školy pozostávajúcej z navrhnutia zemných prác, prác pri základoch, prác pri vodorovných konštrukciách, prác úpravách povrchov, podláh a výplní a pri ostatných konštrukciách a prácach vrátane navrhnutia dodávky stavebných materiálov a zariadení Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Adrián Gállik
990.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Žofia Babiaková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Žofia Babiaková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Margita Kostková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Prenájom priestorov na zriadenie prevádzky kaderníctva Odb.: Marcela Talárová
Dod.: Obec Matiašovce
285.19 €
Používanie softvérového produktu SMOS pre obec Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Remek, s.r.o.
474.00 €
Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v roku 2016 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
2000.00 €
Dotácia na náklady spojené s telesnou a športovou činnosťou v rámci občianskeho združenia Mladosť Matiašovce Odb.: Mladosť Matiašovce
Dod.: Obec Matiašovce
1800.00 €
Dotácia na náklady spojené so záujmovou a príležitostnou činnosťou detí s trvalým pobytom v obci Matiašovce v rámci aktivít CVČ Spišská Stará Ves Odb.: Mesto Spišská Stará Ves
Dod.: Obec Matiašovce
3050.19 €
Písanie kroniky a pamätnej knihy Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mária Ovšonková
230.00 €
Budúci prenájom priestorov na zriadenie prevádzky kaderníctva Odb.: Marcela Talárová
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Darovanie časti pozemku na ul. Potok k výstavbe ihriska Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Gabriela Žembovičová a Viera Hutníková
0.00 €
Písanie občasníka Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Mária Veselovská
200.00 €
Zber kuchynských a reštauračných odpadov zo školskej jedálne v Materskej škole Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Brantner Poprad, s.r.o.
14.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Miroslav Mačura
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Miroslav Mačura
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Miroslav Mačura
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Cecília Gurovičová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Cecília Gurovičová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Krystyna Deverová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Cecília Bolcárová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Cecília Bolcárová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Cecília Bolcárová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Eva Bolcarovičová
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Barbara Rušinová
Dod.: Obec Matiašovce
5.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie multifunkčného ihriska na ul. Potok Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Lukáš Šimoňák
250.00 €
Poradenské služby pri procesoch vo verejnom obstarávanípri žiadostiach o NFP Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Terratrix s.r.o.
19800.00 €
Zmena dĺžky trvania zmluvy a cenových podmienok Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: EKOSPOL RECYCLING s.r.o.
90.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Emília Kostková
Dod.: Obec Matiašovce
5.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Jozef Režnický
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Mikulášske vystúpenie - 2015 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Juraj Mačuga
50.00 €
Úprava názvu a bodov dohody na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
Poradenské služby pri žiadostiach o NFP Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: P4You, s.r.o.
19800.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na náklady spojené s pokračovaním reeditácie knihy goralských rozprávok Viktora Majeríka a Petra Glocka - Vodníkove zlaté kačky II Odb.: Mgr. Ingrid Majeriková - Goralinga
Dod.: Obec Matiašovce
50.00 €
Výpožička protipovodňového vozíka Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na vydanie diela - Kanonické vizitácie Dunajeckého dekanátu v Spišskom biskupstve Odb.: Spolok Slovákov v Poľsku
Dod.: Obec Matiašovce
50.00 €
Realizácia elektroinštalácie v budove Obecných garáží na ul. Pod lesom v obci Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Matúš Bolcarovič BS ENERGO
4736.38 €
Poskytnutie audítorských služieb za rok 2015 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Mária Kyselová
800.00 €
Realizácia demontáže a montáže strešnej krytiny a inštalácia odkvapového systému na budove Obecných garáží na ul. Pod lesom v obci Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Dominik Grivalský
4010.87 €
Vyhotovenie projektovej dokumentácie - Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Matiašovce za účelom zlepšenia energetickej efektivity Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Štefan Vilga
7800.00 €
Určenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Sociálna poisťovňa a.s.
0.00 €
Príspevok na náklady za účelom zníženia maximálnej rezervovanej kapacity Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
6.64 €
Výzdoba, catering a obsluha - posedenie úcta k starším Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Miriam Soľusová
110.00 €
Vyhotovenie projektovej dokumentácie k výstavbe dreveného pódia Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Lukáš Šimoňák
150.00 €
Hudobné vystúpenie - úcta k starším Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ján Olekšák
100.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
9247.68 €
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena pri oprave NN siete v obci Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
300.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na dobrovoľnícku službu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
Výroba a montáž oplechovania drevených lavičiek a košov v obci Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: František Kuc
120.00 €
Montáž drevených lát, strešnej krytiny a dažďového systému na streche na toaletami pri sále kultúrneho domu na ul. Hlavná Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Vlastimil Celušák
590.00 €
Vypracovanie kompletnej spisovej dokumentácie Jána Furcoňa podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mgr. Daniela Koršňáková
35.00 €
Poistenie uchádzačov o zamestnanie - § 12 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
6.50 €
Poistenie uchádzačov o zamestnanie - § 12 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
3.25 €
Predaj majetku obce - nehnuteľnosť Odb.: Vratislav Kamody a manž. Viera
Dod.: Obec Matiašovce
580.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Ondrej Kuchta
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Dodatok týkajúci sa práv a povinností UoZ pri práceneschopnosti Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
Dni obce 2015 - mäso do guľášu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Anton Ovšonka
100.00 €
Dni obce 2015 - maľovanie na tvár Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Lucia Kaňuková
50.00 €
Dni obce 2015 - kultúrne vystúpenie FS Maguranka Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Peter Zelina
100.00 €
Dni obce 2015 - kultúrne vystúpenie DFS Kútniček Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Anna Kostková
50.00 €
Dni obce 2015 - kultúrne vystúpenie DFS Pieniny Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Agnesa Dlhá
50.00 €
Dni obce 2015 - kultúrne vystúpenie zboru OMNIA Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ondrej Hutník
300.00 €
Dni obce 2015 - ozvučenie Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Pavol Pisarčík
150.00 €
Dni obce 2015 - fotografovanie Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Štefan Žembovič
50.00 €
Zmena maximálnej rezervovanej kapacity istenia - Hasičská zbrojnica ul. Hlavná Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Zmena maximálnej rezervovanej kapacity istenia - Garáže ul. Pod lesom Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Zmena maximálnej rezervovanej kapacity istenia - Kultúrny dom ul. Potok Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Jozef Obrokta
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Elena Smoleňová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Realizácia aktivačných činností formou menších obecných služieb Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
Realizácia proacovných činností pomocou UoZ v hmotnej núdzi Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
Ukončenie nájmu v KD na ul. Potok Odb.: Dominik Duda/DD STRECHY
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Ukončenie nájmu v KD na ul. Potok Odb.: Zlata Dudová
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Nákup nových kníh do knižnice Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ministerstvo kultúry SR
500.00 €
Rekonštrukcia sály KD na ul. Hlavná - maľovanie a omietky Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Ľuboslava Ovšonková
3950.00 €
Rekonštrukcia sály KD na ul. Hlavná - sadrokartónové práce a minerálny strop Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Jozef Rušin
7224.69 €
Rekonštrukcia sály KD na ul. Hlavná - montáž schodiska a zábradlia Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Miroslav Markovič TATRA WORK
2397.00 €
Rekonštrukcia sály KD na ul. Hlavná - búracie práce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Rastislav Mirga
100.00 €
Rekonštrukcia sály KD na ul. Hlavná - elektroinštalácia Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Matúš Bolcarovič BS ENERGO
7965.46 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Mária Deverová
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Škoda Fabia Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
103.50 €
Vzájomná spolupráca v cezhranej spolupráci Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Gmina Lapsze Niźne
0.00 €
Spolupráca pri realizácii projektov cezhraničnej spolupráce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Gmina Lapsze Niźne
0.00 €
Dotácia na záujmovú a príležitostnú činnosť pre deti s trvalým pobytom v obci Matiašovce navštevujúce CVČ v Spišskej Starej Vsi Odb.: Mesto Spišská Stará Ves
Dod.: Obec Matiašovce
2833.74 €
Zmena zmluvných podmienok v zmysle zákona o odpadoch Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: INSA, s.r.o.
0.00 €
Paušál k mobilnému telefónu kancelárie OÚ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Matiašovce na roky 2015-2020 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: RNDr. Radomír Babiak,
890.00 €
Potravinársky tovar pre školskú jedáleň Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ryba Košice spol. s r.o.
0.00 €
Potravinársky tovar pre školskú jedáleň Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Denar, spol. s r.o.
0.00 €
Nákup unimobunky - futbalové ihrisko Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ján Frankovský
500.00 €
Linka ZŠ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Linka MŠ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Linka OÚ - starosta Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Linka OÚ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Linka OÚ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Nákup čerstvých slepačích vajec do jedálne pri Materskej škole Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Hydina Holding s.r.o.
0.00 €
Prevádzkovanie vodovodu na ul. Potok Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: W-Control, s.r.o.
685.97 €
Zverejňovanie hrobových miest na cintorínoch v obci Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: TOPSET SOLUTIONS s.r.o.
46.26 €
Dotácia na telesnú a športovú činnosť Mladosť Matiašovce v roku 2015 Odb.: Mladosť Matiašovce
Dod.: Obec Matiašovce
1800.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Štefan Galovič
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Jarmila Grigľáková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Jarmila Grigľáková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Škoda Fabia - osobné vozidlo Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Písanie kroniky obce Matiašovce a písanie listín do Pamätnej knihy v roku 2015 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mária Ovšonková
230.00 €
Písanie občasníka obce Naše Matiašovce v kalendárnom roku 2015 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Mária Veselovská
200.00 €
Správa obecnej knižnice 2015 - 1. kvartál Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Iveta Mrázová
75.00 €
Vyhotovenie PD pre elektroinštalačné úpravy v interiéri sály, javiska a balkóna KD na ul. Hlavná Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Martin Sičár
200.00 €
Zmena druhu tarify M3 a M4 o cene plynu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: SPP Bratislava
0.03 €
Vyhotovenie PD pre stavebné úpravy interiéru sály, javiska a balkóna KD na ul. Hlavná Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Lukáš Šimoňák
300.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Ing. Veronika Havírová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za hrobové miesto Odb.: Ing. Veronika Havírová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Zhotovenie Kamerového systému obce Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Peter Fedor - Security Equipment
6260.00 €
Nájom za prenájom časti nebytového priestoru Odb.: Lesopôdohospodárske pozemkové spoločenstvo Matiašovce
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Zmena nájomných podmienok Odb.: Dominik Duda/DD STRECHY
Dod.: Obec Matiašovce
21.67 €
Zmena nájomných podmienok Odb.: Dominik Duda/DD STRECHY
Dod.: Obec Matiašovce
16.67 €
Zmena nájomných podmienok Odb.: Zlata Dudová
Dod.: Obec Matiašovce
32.50 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - obecné služby Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
97.50 €
Preloženie svietidiel na ul. Potok Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Andrej Grich
250.00 €
Divadelné predstavenie - 26.12.2014 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Lukáš Marhefka
150.00 €
Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
Zmena výšky výdavkov, zmena účtov v tvare IBAN a zmena harmonogramu v zmluve o NFP Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ministerstvo hospodárstva
186364.32 €
Písanie kroniky obce Matiašovce v roku 2014 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Mária Ovšonková
205.00 €
Písanie občasníka Naše Matiašovce v roku 2014 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Mária Veselovská
155.00 €
Kamerový systém obce Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5000.00 €
Výkon služieb BP, PO, CO a zdravotnej služby - OÚ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Pavol Tuleja
100.00 €
Výkon služieb BP, PO, CO a zdravotnej služby - ZŠ a MŠ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Pavol Tuleja
100.00 €
Audit účtovnej závierky za účtovné obodbie roku 2014 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Mária Kyselová
720.00 €
SIM karta k verejnému osvetleniu č. 2 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
SIM karta k verejnému osvetleniu č. 1 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Predaj majetku obce - nehnuteľnosti Odb.: Michal Bednár
Dod.: Obec Matiašovce
48.72 €
Bezplatná výpožička podperných bodov NN vedenia na umiestnenie verejného osvetlenia v centrálnej časti obce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Rozšírenie počtu UoZ na aktivačnej činnosti Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
Bezplatná výpožička podperných bodov NN vedenia na umiestnenie verejného osvetlenia na ul. Potok Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Bezplatná výpožička podperných bodov NN vedenia na umiestnenie bezdrôtového obecného rozhlasu v obci Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Pavol Galovič
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ján Obrokta
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ján Obrokta
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ján Obrokta
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ján Obrokta
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ján Obrokta
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ján Obrokta
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Jozef Obrokta
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Mária Mačugová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Mária Mačugová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Mária Mačugová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Vlastimila Furcoňová
Dod.: Obec Matiašovce
5.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Vlastimila Furcoňová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Vlastimila Furcoňová
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Rekonštrukcia a modernizácia bezdrôtového rozhlasu v obci Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: M&B SONIC suono s.r.o.
0.00 €
Predĺženie poskytovania služby Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Brantner Poprad, s.r.o.
0.00 €
Predĺženie trvania dohody do 30.06.2015 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
Poistenie didaktickej techniky - Základná škola Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
22.78 €
Predaj majetku obce - nehnuteľnosti Odb.: Ján Furcoň
Dod.: Obec Matiašovce
1.00 €
Interaktívna tabuľa + dataprojektor ZŠ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
Kosenie a údržba verejnej zelene v k.ú. Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Rastislav Mirga
250.00 €
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: O.S.V.O.comp, a.s.
186364.32 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie na odstránenie stavby - Hlavná 107/57 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Radoslav Kalafut
100.00 €
Predaj majetku obce - nehnuteľnosti Odb.: Mgr. Martina Irhová
Dod.: Obec Matiašovce
135.72 €
Technická a organizačná pomoc počas slávnosti Dní obce 2014 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Diana Marhefková
30.00 €
Ozvučenie dní obce 2014 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Pavol Pisarčík
150.00 €
Fotografovanie Dní obce 2014 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Štefan Žembovič
45.00 €
Moderovanie Dní obce 2014 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Lukáš Marhefka
80.00 €
Užívanie plochy na umiestnenie panela nájomcu počas konania podujatia Dni obce Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Brantner Poprad, s.r.o.
100.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Miloslav Semančík
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Kosenie a údržba verejnej zelene v k.ú. Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Lukáš Didiáš
201.25 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK - detské ihrisko a športovisko na ul. Potok Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
Zmena Zmluvy o dielo 5/2014 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Dominik Koščák
211.25 €
Predaj majetku obce - nehnuteľnosti Odb.: Vlastimila Furcoňová
Dod.: Obec Matiašovce
414.12 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Cecília Danielčáková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Zmena splatnosti kúpnej ceny Odb.: Dušan Gurovič a Mária Gurovičová
Dod.: Obec Matiašovce
0.00 €
Zmena Zmluvy o nájme časti nebytového priestoru zo dňa 31.05.2014 Odb.: Dominik Duda/DD STRECHY
Dod.: Obec Matiašovce
151.67 €
Aktivizujúce metódy vo výchove - Základná škola Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
Záväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
Dotácia na nákup kníh do obecnej knižnice na rok 2014 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ministerstvo kultúry SR
500.00 €
Predaj majetku obce - nehnuteľnosti Odb.: Anton Bednár
Dod.: Obec Matiašovce
440.00 €
Kosenie verejných priestranstiev v mesiaci máj Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Marek Matonok
250.00 €
Vykonanie výrubu porastov a okliesnenia stromov okolo vedenie NN siete vo vlastníctve VSE Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Lýdia Ovšonková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Anna Makovská
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Dotácia pre CVČ pre deti z obce Matiašovce 2014 Odb.: Mesto Spišská Stará Ves
Dod.: Obec Matiašovce
1379.40 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Mária Škantárová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Mária Škantárová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Dotácia na telesnú a športovú činnosť Mladosť Matiašovce v roku 2014 Odb.: Mladosť Matiašovce
Dod.: Obec Matiašovce
1800.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: MUDr. Klára Vnenčáková
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Maľba obecného úradu a okolitého priestoru v Matiašovciach Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Peter Purdeš
100.00 €
Kúpa motorového vozidla Citroen Jumper Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Jozef Daňa
2800.00 €
Plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Dobrovoľný hasičský zbor Matiašovce
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
0.00 €
Účasť na projekte a zapožičanie didaktickej techniky pre Základnú školu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ústav informácií a prognóz školstva
0.00 €
Koniec nájmu v "okrúhlej" Odb.: Jozef Kušmirek
Dod.: Obec Matiašovce
297.20 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Emília Furcoňová
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Emília Furcoňová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Údaje katastra nehneteľností pre obec Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
0.00 €
Zber a nakladanie s obalmi z papiera a lepenky Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Brantner Poprad, s.r.o.
0.00 €
Úprava VOO, BRO, NO podmienok a úpravy cien pre EO, BRO a NO Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Brantner Poprad, s.r.o.
0.00 €
Poradenstvo a vyhodnotenie verejného obstarávania projektu: Modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: BARDSPOL, spol. s r.o.
360.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Anna Skribčáková
Dod.: Obec Matiašovce
30.00 €
Moderovanie dňa obce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Lukáš Marhefka
80.00 €
Ozvučenie dňa obce 2013 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Pavol Pisarčík
100.00 €
Kúpa nehnuteľností - RD a parc. KN-C č. 182/1, 182/2 a 183 - križovatka do Zálesia Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Anna Čonková
2220.00 €
Kosenie VP Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Jakub Soska
375.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: František Galovič
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Anton Zibura
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ingrid Gurovičová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Miluša Rušínová
Dod.: Obec Matiašovce
30.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Zlata Zreláková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: František Kuchta
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: František Kuchta
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: František Kuchta
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Úprava ceny diela Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: GreEnergy Slovakia s.r.o.
13636.50 €
Dotácia na nákup knižničného fondu do knižnice Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ministerstvo kultúry SR
500.00 €
Reeditácia knihy goralských rozprávok Odb.: Mgr. Ingrid Majeriková - Goralinga
Dod.: Obec Matiašovce
50.00 €
Dotácia na projekt - Zachovanie prirodzenej goralskej architektúry pre zdravý a bezpečný život v obci Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000.00 €
Zber a preprava použitého šatstva Odb.: Autodoprava Dávid Olejník
Dod.: Obec Matiašovce
1.00 €
Predaj mäsa a mäsových výrobkov Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Dunajec s.r.o.
0.00 €
1000 L nádrže na cintoríny Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Jakub Soska
195.00 €
Zľava na dodávku plynu - MŠ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: SPP Bratislava
0.00 €
Zľava na dodávku plynu - ZŠ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: SPP Bratislava
0.00 €
Zľava na dodávku plynu - OÚ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: SPP Bratislava
0.00 €
Dotácia na činnosť CVČ pre deti z obce Matiašovce Odb.: Mesto Spišská Stará Ves
Dod.: Obec Matiašovce
2470.00 €
Zber a spracovanie elektroodpadu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: H+EKO, s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností pre k.ú. Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Katastrálny úrad v Prešove
0.00 €
Zmena informácií v zmluve č. TP5051119319911 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zľava na hovorné - 052/4822016 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zmena informácií v zmluve č. 9905582545 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zmena ISDN na obyčajnú linku - OÚ - 0524181201 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia - tlačiareň Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
Kúpa tlačiarne Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zmena informácií v zmluve č. 9905582664 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zmena ISDN na obyčajnú linku - OÚ - 0524181202 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Viera Galovičová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ján Gancarčík
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ján Gancarčík
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ján Bolcarovič
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ján Bolcarovič
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ján Bolcarovič
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Mária Štefaňáková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Mária Brejčáková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Mária Brejčáková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Emília Hutníková
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Emília Hutníková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Mária Kolodzejová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Mária Kolodzejová
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ján Depta
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ján Depta
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ján Depta
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ján Depta
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Marta Hovanová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Marta Hovanová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Jozef Ovšonka
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Jozef Ovšonka
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ing. Patrícia Danková
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ing. Patrícia Danková
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ing. Patrícia Danková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Emil Gancarčík
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Emil Gancarčík
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Emil Gancarčík
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Emil Gancarčík
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Veronika Kurucová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Veronika Kurucová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Veronika Kurucová
Dod.: Obec Matiašovce
30.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Veronika Kurucová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Mária Komiňáková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Mária Komiňáková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Jozef Mačura
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Jozef Mačura
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Jozef Mačura
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Jozef Mačura
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Mária Bieľaková
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Mária Bieľaková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ing. Margita Beňová
Dod.: Obec Matiašovce
5.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ing. Margita Beňová
Dod.: Obec Matiašovce
5.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ing. Margita Beňová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ing. Margita Beňová
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ing. Margita Beňová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ing. Margita Beňová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ing. Margita Beňová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ing. Margita Beňová
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Júlia Pichnarčíková
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Júlia Pichnarčíková
Dod.: Obec Matiašovce
30.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Juraj Veselovský
Dod.: Obec Matiašovce
30.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Rastislav Ovšonka
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Rastislav Ovšonka
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Anton Lopata
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Cyril Ovšonka
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Jozef Zdražil
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Jozef Zdražil
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Mária Rojeková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Mária Rojeková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Valéria Kisková
Dod.: Obec Matiašovce
5.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Anton Kuchta
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Anton Kuchta
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Anton Kuchta
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Anton Kuchta
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Anton Kuchta
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Anton Kuchta
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Anton Kuchta
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Anton Kuchta
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Vendelín Glodžák
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Edita Galliková
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Edita Galliková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Emília Froncová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Emília Froncová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Mária Ovšonková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Mária Ovšonková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Mária Ovšonková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Mária Ovšonková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Mária Ovšonková
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ing. Ján Komiňák
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Miroslav Furcoň
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Miroslav Furcoň
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Miroslav Furcoň
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Miroslav Furcoň
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Miroslav Furcoň
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Zuzana Štefaňáková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Zuzana Štefaňáková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Zuzana Štefaňáková
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Veronika Skribčáková
Dod.: Obec Matiašovce
5.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ján Mráz
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ján Mráz
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Realizácia projektu Rozvoja turistiky pešo-cyklistickej na poľsko-slovenskom pohraničí Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Gmina Lapsze Niźne
0.00 €
Audit účtovnej závierky a výročnej správy Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Mária Kyselová
700.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ján Furcoň
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ján Furcoň
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Anton Bednár
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Terézia Glodžáková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Terézia Glodžáková
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Iveta Mrázová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Iveta Mrázová
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ondrej Kuchta
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Predaj nehnuteľnosti podľa uznesenia č. 5/6/2012 Odb.: Ján Žembovič
Dod.: Obec Matiašovce
415.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Marta Pisarčíková
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Mária Soľusová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Renáta Kaňuková
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Šimon Kovalčík
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Šimon Kovalčík
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Mária Marhefková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Mária Marhefková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Zuzana Štefaňáková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Monika Grivalská
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Žofia Semančíková
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Žofia Semančíková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Žofia Semančíková
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Cecília Žembovičová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Cecília Žembovičová
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Anna Kostková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Anna Kostková
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Anna Kostková
Dod.: Obec Matiašovce
30.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ján Horník
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ján Horník
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ministerstvo hospodárstva
227274.96 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Andrej Grigľák
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Margita Vargová
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Jozef Režnický
Dod.: Obec Matiašovce
20.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Marián Marhefka
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ján Bolcarovič
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €
Poplatok za užívanie hrobového miesta Odb.: Ján Bolcarovič
Dod.: Obec Matiašovce
10.00 €

Elektronické služby:

Elektronické služby

Fotogaléria:

obecny rozhlas

Virtuálny cintorín


Úradná tabuľa:


tatryPIENAP