Obec Matiašovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 74/43
Matiašovce
059 04
tel.: 052 / 482 20 16
052 / 418 12 01
052 / 418 12 02
fax.: 052 / 482 20 16
email:

matiasovce@matiasovce.sk

info@matiasovce.sk

podatelna@matiasovce.sk

starosta@matiasovce.sk

https://www.matiasovce.sk/

IČO: 00326399

DIČ: 2020697217

Banka: VÚB, a.s.

Číslo účtu:

SK92 0200 0000 0000 2932 5562

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Výkop a zásyp ryhy k hromozvodu, odvodneniu a izolácii budovy Obecného úradu a kultúrneho domu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Gabriela Oračková
450.00 €
Tlačivá - potvrdenie o pobyte a poštovné a balné Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Centrum polygrafických služieb
0.00 €
Materiál na zákazku: "Oprava vodovodnej siete na ulici Potok - II. etapa Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: EKOSPOL RECYCLING s.r.o.
11000.00 €
Ortofotomapa k.ú. Matiašovce 17,5km2 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Hrdlička-Slovakia, s.r.o.
400.00 €
Analýzy pitnej vody z vodovodu na ul. Potok Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: VaK SERVIS s.r.o.
0.00 €
vypracovanie dodatku k ZoD - projekt KD - zateplenie Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: VOLUMA SK, s.r.o.
100.00 €
Nákup 11 ks drevín + potrebné doplnky k výsadbe Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Engo Tatry s.r.o.
867.00 €
Vytýčenie plynovodu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0.00 €
Vytýčenie plynovodu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0.00 €
Vypracovanie znaleckého posudku k pozemkov na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pre výstavbu cyklotrasy Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Ján Trebuňa
1100.00 €
Vytýčenie plynovodu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0.00 €
Vytýčenie poruchy na verejnom vodovode na ulici Potok Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
0.00 €
Vypracovanie ŽoNFP v rámci výziev MAS na projekt: ,,Rekonštrukcia vodovodu na ulici potok - Matiašovce" a zabezpečenie verejného obstarávania k projektu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: EKOSLOV CONSULTING, s.r.o.
0.00 €
Vysprávka výtlkov na miestnej komunikácii, frézovanie, odvoz sutiny a doprava Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: JUNO DS, s.r.o.
1542.00 €
Gastronádoby, ventilátor - ŠJ pri MŠ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Jaroslav Pikovský - P - Gastroslužby
776.52 €
Digestor, drez, nerezový stôl - ŠJ pri MŠ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Jaroslav Pikovský - P - Gastroslužby
1959.26 €
Vytýčenie plynového potrubia na ulici Potok z dôvodu poruchy verejného vodovodu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0.00 €
Vytýčenie plynového potrubia na ulici Potok Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0.00 €
Servis práčky v Obecnom úrade Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ján Šulík - EL - SERVIS
43.80 €
Elektroinštalačné práce pri prestavbe Materskej školy - kuchyňa a jedáleň Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Matúš Bolcarovič BS ENERGO
500.00 €
Demontáž, montáž plynového kotla, úprava ÚK po prestavbe, demontáž a starých a montáž nových rozvodov plynu, vody, kanalizácie v MŠ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ján Dučák
3500.00 €
Dodávka a montáž konvektomatu, umývačky riadu a príslušenstva s montážou a dopravou v MŠ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: P-Gastroslužby Pikovský Jaroslav
6999.60 €
Ortofotomapa k.ú. Matiašovce Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Hrdlička-Slovakia, s.r.o.
500.00 €
Analýzy pitnej vody z vodovodu na ul. Potok Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: EL spol. s r.o.
0.00 €
Vytýčenie plynového potrubia k stavbe vodovodu na ul. Južná Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0.00 €
Dodávaka a montáž hydraulického vyrovnávača, čerpadla a filtra v ÚK v MŠ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ondrej Drugáč
640.00 €
Vytýčenie telekomunikačných sietí Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Vytýčenie plynovej siete Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0.00 €
Servis žiaričov Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Lersen SK s.r.o.
132.00 €
Vytýčenie elektrickej prípojky k budove Materskej školy Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Vytýčenie plynovej prípojky k budove Materskej školy Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0.00 €
Vytýčenie vedení Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Kompletné spracovanie procesu verejného obstarávania na akciu : Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Pod lesom Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: ORIM - TENDER, s.r.o.
3000.00 €
Objednávka programu Biznis Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Statická skúška povrchu miestnej komunikácie Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Qualiform Slovakia, s.r.o.
729.60 €
Montáž a dodanie svietidiel Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: O.S.V.O.comp, a.s.
0.00 €
Licencia Kataster a ročná aktualizácia Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: TOPSET SOLUTIONS s.r.o.
138.40 €
Analýza pitnej vody Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: EL spol. s r.o.
0.00 €
Vytýčenie STL plynovodu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0.00 €
Analýza optimalizačných opatrení odberných miest Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Právne služby nad rámec zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 20.02.2017 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Mgr. Zuzana Kovalčíková
238.00 €
PD k stavebnému konaniu na ulici Pod lesom Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Jozef Petrík
1772.00 €
Tenisová sieť do exteriéru Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Krimar s.r.o.
60.04 €
Ornica 2x20 ton Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: BAPAS
360.00 €
Bezpečnostné zátky do zásuviek Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: GM Electronic Slovakia, s.r.o.
8.23 €
Pomocné stavebné práce pri betonáži obrubníkov v MŠ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Rastislav Mirga
50.00 €
WiFi extender Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Alza.sk s.r.o.
53.28 €
Magnetky do úradných tabúľ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: FaxCopy a.s.
5.82 €
Boxovacie vrece Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: inSPORTline, s.r.o.
37.40 €
Ochranná sieť Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Krimar s.r.o.
320.44 €
Športové potreby na vybavenie ihriska Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Krimar s.r.o.
2000.00 €
Vytýčenie podzemného plynového potrubia Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0.00 €
Maľovanie dolnej budovy ZŠ, vrátane vysprávok Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Martin Kocúr
1500.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie vodomeru Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Bursa,s.r.o.
1200.00 €
Uvedenie kondenzačného kotla do prevádzky Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ľubomír Dučák-ELEKTRO-PLYN-SERVIS
120.00 €
Vytýčenie podzemného telekomunik.vedenia Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Chladiace zariadenie so vzduchotech.potrubím a zaústením do kazetového stropu v sále KD Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: ADRIAN GROUP s.r.o.
2506.56 €
Montáž kazetového (minerálneho) stropu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Filip Babiak F-mal
200.00 €
Analýza pitnej vody Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: EL spol. s r.o.
0.00 €
Nákup USB token-u Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: VUJE, a. s.
84.00 €
Nákup kníh do obecnej knižnice Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Podtatranská knižnica v Poprade
100.00 €
LED reflektor,vidlica k reflektorom a spojovací materiál na goralské pódium Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Matúš Bolcarovič BS ENERGO
91.00 €
Spojovací a kotviaci materiál na zhotovenie goralského pódia Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Jaroslav Kočinský
200.00 €
Porez a doprava guľatiny k drevenému pódiu Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Peter Kriššák
1056.00 €
Výkon triedeného zberu KO Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Brantner Poprad, s.r.o.
0.00 €
Štrk a cement Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: EKOSPOL RECYCLING s.r.o.
118.50 €
Drevina - sadenice lipy malolistej, trávne osivo, hnojivo k sadeniciam, zemina k terénnym úpravám k sadeniciam Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ing. Milan Šušlík
500.00 €
Smernica o VO, registratúrny poriadok a plán, komunitný plán Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: RNDr. Radomír Babiak,
300.00 €
Plastové vrecia na odpad 110L Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Novplasta s.r.o.
48.00 €
Manipulačné a zváračské práce - stĺpy Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Peter Rušin
450.00 €
Spracovanie a podanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: P4You, s.r.o.
6600.00 €
Stôl na stolný tenis + doprava Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Dali s.r.o.
220.00 €
Stôl a stoličky Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: VV Mix, s.r.o.
1568.20 €
Stavebné práce - obecné garáže Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Jozef Kocúr Stavebné práce
1000.00 €
Cora-Gastro tovar Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Cora - Gastro s.r.o.
285.00 €
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Terratrix s.r.o.
6600.00 €
Betón C20/25 + doprava + zimná prísada Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: NOVSTAV SL s.r.o.
850.00 €
Spracovanie a podanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: P4You,s.r.o.
3300.00 €
Tlač lístkov na komunálny odpad 2016 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
0.00 €
Dopravné zrkadlá, upevňovacia súprava + doprava Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: VIAPRO s.r.o.
478.80 €
Knihy do obecnej knižnice Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Štefan Hamza - Christiania
550.00 €
Prenájom zábavných atrakcií Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Jozef Lukáč
450.00 €
Prenájom prenosných toaliet na Dní obce 2015 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Sanita a technika, s.r.o.
180.00 €
Plastové vrecia 120 L Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Novplasta s.r.o.
60.00 €
Fyzikálnochemický a mikrobiologický rozbor potných vôd na rok 2015 Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
0.00 €
Hudobno-zábavné vystúpenie ,, Dní obce 2015" vrátane dopravy a ozvučenia Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: TRAKY
500.00 €
Náter oceľových striech kaplnka-dolný cintorín + dreváreň ZŠ Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: M+A, s.r.o. Farby Laky
330.00 €
Posúdenie statusu plechových hál v areáli PD Matiašovce vo veci pridelenia súp. čísel k stavbám Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: JUDr. Martin Staroň
100.00 €
Potraviny do školskej jedálne Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ryba Košice spol. s r.o.
29.40 €
Potraviny do školskej jedálne Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ryba Košice spol. s r.o.
116.85 €
Kovové nádoby na odpad - KUKA 110 litrová Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Brantner Poprad, s.r.o.
477.60 €
Vypracovanie PD k rozšíreniu plynového odberného miesta - Obecný úrad Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: PROFPROJEKT Ing. Jozef Holic
230.00 €
Knihy pre obecnú knižnicu - dotácia z Ministerstva kultúry Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Štefan Hamza - Christiania
370.00 €
Knihy pre obecnú knižnicu - dotácia z Ministerstva kultúry Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Štefan Hamza - Christiania
230.00 €
Plynové infražiariče do sály KD na ul. Hlavná Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Lersen SK s.r.o.
4356.00 €
Štrk - projekt: Aj deti z ulice Potok sa chcú hrať Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: EKOSPOL RECYCLING s.r.o.
64.00 €
Detský záhradný domček - projekt: Aj deti z ulice Potok sa chcú hrať Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: Ján Tomaľa
500.00 €
Basketbalová konštrukcia a stôl na stolný tenis - projekt: Aj deti z ulice Potok sa chcú hrať Odb.: Obec Matiašovce
Dod.: MAXISPORTS s.r.o.
1173.60 €